RIWAY

Slavnostní otevření centrály RIWAY International

 2. únor 2023
 Bedok

Bezprostředně po zahájení provozu hlavní filiálky RIWAY Taiwan a zaznamenání dalšího milníku pro patnácté výročí založení společnosti RIWAY International přivítala RIWAY Singapore svou novou centrálu. Ta se nachází na novém místě, ale stále tam, kde to všechno začalo, v místě zrodu veškerého úspěchu společnosti RIWAY. Tento tah má pro nás ohromný význam, neboť zde je také globální centrum pro všechny pobočky společnosti RIWAY. Jak říká jedno přísloví: „pryč se starým a sem s novým“ – s tím, jak přichází nový rok, zdálivě neatraktivní scéna se dočkala přeměny ve zbrusu novou budovu, která je ztělesněním snů mnoha lidí z RIWAY.

Pokud se něčemu cele oddáte, zvládnete i nemyslitelné. Nic pak není nemožné. Tento drobný čin se v nadcházejících týdnech a měsících může nakumulovat a přetvořit v něco ještě většího. Společnost RIWAY prokázala pravdivost této teorie už nesčetněkrát, a tak tomu bude i v letech budoucích. Společně s posledním slavnostním přestřižením pásky, které proběhlo v roce 2018, znovu pomocí lídrů, kteří jsou našim srdcím tolik blízcí, napíšeme další kapitolu do historie společnosti RIWAY.

Spojme své úsilí a dál šiřme slávu a úspěch spolenčosti RIWAY do celého světa!