RIWAY

Otevření pobočky RIWAY Europe

3. července 2022 byla v Praze oficiálně otevřena vůbec první pobočka RIWAY Europe!

Praha je město s fascinující historií a kulturou, které vznikalo dlouhou dobu. Nyní je také prvním městem v celém evropském kontinentu, kde byla otevřena pobočka RIWAY. Je to důkazem, že společnost RIWAY International a její evropští lídři jsou připraveni naplno se vrhnout do duplikace a šíření kultury RIWAY mezi Evropany, a tím začít psát svoji vlastní historii.

Tato slavnostní příležitost pro nás má velikánský význam, neboť znamená, že naše ohromné úsilí a dřina se vyplatily navzdory všem problémům, s nimiž jsme se setkali. Tyto potíže ale s tím, jak budeme růst dál a dál a budeme mít nové povinnosti, budou stále větší; my jsme si nicméně jisti, že s tím, jak naši lídři budou mít s RIWAY bližší kontakt a budou blíže k vrcholu, budou jen sílit.

Všechno je jednou poprvé. Těšme se tedy na další velké věci, které se chystají v Evropě!