RIWAY
TEAM ELITE

ทีมอิลิทเพกาซัส II

CHANG TECK CHOI

เคล็ดลับในการประกอบธุรกิจของเขาคือความซื่อสัตย์ จริงใจ เป็นกันเองและไม่ถือตัว

เขาเคยบริหารธุรกิจแบบดั่งเดิม แบกรับทุกปัญหาเพียงลำพัง เป็นคนใจร้อน แต่ปัจจุบันเขา พยายามเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง รวบรวมพลังของทีมงาน พัฒนาเครือข่าย จนทำให้ เขาประสบความสำเร็จใน RIWAY

ด้วยความสามารถมากมายที่มีอยู่ในตัวเขา เขาพร้อมแล้วที่จะนำพาทีมงานก้าวสู่ความ สำเร็จอีกขั้นที่เหนือกว่า