RIWAY
TEAM ELITE

ทีมอิลิทเพกาซัส II

CHEN HONG

ในฐานะที่เขาเป็นผู้นำ สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกถึงความสำเร็จอย่างมากนั้น ไม่ใช่ “ความประกายในตัวเขา หรือได้รับการยอมรับมากน้อยพียงใด” แต่สิ่งที่มากกว่านั้นคือสามารถช่วยให้ผู้อื่นได้ประสบความสำเร็จเหมือนตัวเขาเอง ดังนั้น เขาให้ความสำคัญกับการสร้างทีมอย่างสุดความสามารถ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ความสำเร็จกับเพื่อนร่วมทีม คอยให้กำลังใจทีม ไม่หยุดที่จะพัฒนา เพื่อช่วยเหลือให้เพื่อนร่วมทีมอีกมากมายได้ค้นพบจุดยืนในธุรกิจและชีวิตประจำวัน สู่การทำความฝันให้เป็นจริง

 เพราะการยืนหยัด ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงโชคชะตาชีวิตของตัวเอง เพราะความพยายาม ทำให้เขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเอง ในวันนี้ เขาใช้ประสบการณ์จริงของตัวเองในการพิสูจน์ให้เห็นว่าความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นจาก “โอกาส” ที่นับครั้งไม่ถ้วน และ “โอกาส” นี้เปรียบเสมือนก้อนหินก้อนใหญ่ เมื่อถึงมือนักแกะสลักแล้วถึงได้รับการแปลงโฉมใหม่ เพราะฉะนั้น เขาได้ตระเตรียมความพร้อม และเต็มไปด้วยแรงบัลดาลใจอยู่ตลอดเวลา เมื่อคราวโอกาสมาถึงก็แสดงความพยายามของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ จนเกิดผลลัพธ์แห่งความสำเร็จให้กับตัวเองในวันนี้ นอกจากนี้ยังได้สร้างความตระการตาของตัวเองไว้บนเวทีของ RIWAY อย่างยอดเยี่ยม