RIWAY
TEAM ELITE

ทีมอิลิทเพกาซัส II

DATO’ ALBERT ANG

เขาเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและเป็นคนมองโลกในแง่ดี คือผู้นำที่เป็นแบบอย่างของทุกคน

เขาเติบโตจากครอบครัวที่ยากจน แต่วันนี้เขารู้จักวางแผนและสร้างองค์กร ไม่หยุดที่จะ พัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายในวันข้างหน้า เขาจึงมีความ กระตือรือร้นและพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด เพราะนั้นคือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

เขาจะนำพาทีมงานสู่เป้าหมายเพกาซัส เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกคน