RIWAY
TEAM ELITE

ทีมอิลิทเพกาซัส VI

FENG YU EN

ทีมอิลิทเพกาซัส I Feng Yu En ได้แบ่งปันว่า การต่อสู้ในแต่ละระดับของ RIWAY ก็คล้ายกับการวิ่งมาราธอน มุ่งมั่นและพยายามก้าวไปทีละขั้น รักษาร่างกายให้แข็งแรงและไม่ท้อถอย ไม่ช้าหรือเร็วคุณก็จะไปถึงตำแหน่งเพกาซัส ในระหว่างทางคุณจะได้พบกับอุปสรรคและความท้าทายมากมาย แต่ในขณะเดียวกันชีวิตของคุณก็จะยิ่งเติมเต็มและมีความหมายมากยิ่งขึ้น

เพราะอยากจะช่วยให้เพื่อนร่วมทีมได้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นเธอรู้ว่าภาระหน้าที่ของเธอจะหนักขึ้นเรื่อยๆ และเธอก็หวังว่าการทุ่มเทของเธอ จะทำให้เธอได้รับรางวัล Golden Deer award ซักครั้งหนึ่ง ดังนั้นเธอจึงไม่หยุดที่จะก้าวไปข้างหน้า เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวเธอนั้นเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุด!