RIWAY
TEAM ELITE

ทีมอิลิทเพกาซัส II

JIMMY YAP

ขาเข้าใจได้ถึงความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่าย จึงยิ่งรู้สึกขอบคุณและหวงแหน เพราะเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองนั้นจมอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่ และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาทั้งปวงที่เผชิญ

เขาได้เตรียมใจพร้อมที่จะเผชิญกับการถูกปฏิเสธแล้วตั้งแต่แรกเริ่ม พร้อมใช้ทัศนคติเชิงบวกในการเผชิญความท้าทาย ใช้จิตใจตั้งมั่นแน่วแน่เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้สามารถยืนอยู่บนยอดสูงสุด สำหรับการทัศนาจรพิชิตฝันในครั้งนี้ นับว่ามีความหมายยิ่งต่อเขา แต่อย่างไรก็ตามเขานั้นมีความสุขตลอดการเดินทางเพราะเขามีครอบครัวและมิตรสหายร่วมเคียงข้างระหว่างเดินทาง

ไม่มีเส้นทางลัดไหนที่สามารถก้าวสู่ความสำเร็จ หากแต่มีความหนักแน่น และยึดมั่นในการก้าวแต่ละก้าวของคุณก็จะสามารถไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จได้