RIWAY
TEAM ELITE

ทีมอิลิทเพกาซัส III

KEITH CHEE

หลังจากที่เข้าร่วม RIWAY จากเดิมทีมอิลิทเพกาซัส Keith Chee หวังเพียงแค่ว่าอยากให้แม่ของเขาเกษียณอายุ และเขาได้พัฒนาตนเองจนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งทีมอิลิทเพกาซัส เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาจากความเชื่อ และความไม่ย่อท้อ

เขาให้ความสำคัญกับครอบครัว เขาคิดว่าการมีบ้านมีรถไม่ใช่ความฝัน แต่มันคือความรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นเตรียมตัวเองให้พร้อม ก้าวออกไปตามหาความฝันที่ตั้งไว้ รับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว จนกลายเป็นสุดยอดผู้นำที่ไม่ยอมแพ้และต่อสู้เพื่อความฝัน