RIWAY
TEAM ELITE

ทีมอิลิทเพกาซัส V

TAN SU THIAM

เขาเป็นคนอารมณ์ขัน สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส!

เขาดูแลตนเองมาตั้งแต่วัยเด็ก เคยประสบปัญหาต่างๆมากมายในชีวิต แต่ปัญหาเหล่านี้ก็ ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับเขา แต่กลับเป็นการสร้างโอกาศในการเรียนรู้ให้กับตัวเขาเอง !

เมื่อตัดสินใจแล้ว ก็จะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อก้าวไปข้างหน้า จากประสบการณ์การเอาชนะทุก ปัญหาในชีวิต ทำให้เขาประสบความสำเร็จในวันนี้!

ความฝันของเขาคือส่องแสงประกายบนเวทีของ RIWAY!