RIWAY

สัมมนาฝึกอบรมความเป็นผู้นำโดยทีมอิลิทเพกาซัสและงานประมูลเพื่อการกุศล

 3 May 2015
 RWS Convention Centre

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซด์ “รวมความเมตตา หัวใจเพื่อการกุศล”

แสดงความแข็งแกร่ง เพื่อตอบแทนสังคม

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์กับการแบ่งปันประสบการณ์จากผู้นำทีมอิลิทเพกาซัสทั้ง 12 ท่าน ในงานสัมมนาอบรมความเป็นผู้นำ พวกเขาได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราว ประสบการณ์ ความผิดพลั้งและความสำเร็จในชีวิต ถือเป็นประสบการณ์ที่ควรแก่การเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ผู้นำทีมอิลิทเพกาซัสที่ประสบความสำเร็จแล้วนั้น ไม่เคยหยุดที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้แทนจำหน่ายท่านอื่นๆ พวกเขาได้ร่วมแบ่งปันวิธีการเอาชนะอุปสรรค์จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ และจะยังคงไม่หยุดยั้งที่จะนำพา RIWAYก้าวสู่อีกขั้นที่เหนือกว่า งานสัมมนาอบรมความเป็นผู้นำและการประมูลเพื่อการกุศลที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ จัดขึ้นที่รีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

RIWAY หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถใช้พลังของพวกเขาเป็นกำลังขับเคลื่อนในการตอบแทนสังคม สามารถช่วยเหลือผู้อื่นและเปลี่ยนแปลงสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงจัดตั้งมูลนิธิ RIWAY ขึ้น การประมูลเพื่อการกุศลที่สอดแทรกไปกับการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำทีมอิลิทเพกาซัสนั้น นอกจากจะช่วยเพิ่มความรู้ให้กับผู้ฟังแล้ว ยังช่วยให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคมอีกด้วย ยอดประมูลในค่ำคืนนี้อยู่ที่ 1,255,000 เหรียญสิงคโปร์ โดยยอดประมูลนี้จะนำไปสมทบร่วมกับองกร์เพื่อการกุศลอื่นๆต่อไป

นอกจากนี้ RIWAY ยังได้ร่วมช่วยเหลือผู้สบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล โดยการขายตุ๊กตาทีมอิลิทรุ่นจำกัด ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากบรรดาผู้แทนจำหน่าย ยอดบริจาคทั้งหมดจะนำไปช่วยเหลือแก่ครอบครัวของผู้ประสบภัย

บรรดาผู้นำทั้งหลายได้แสดงออกถึงความรักและความเมตตาจากการกระทำ ใช้พลังที่ตนมีเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก เพื่อให้โลกได้มีความหวังมากยิ่งขึ้น