RIWAY

หลักการของการเป็นผู้นำทั้ง 6 ประการ

 24 ต.ค. 2558
 KLCC PLENARY HALL , LEVEL 1, KUALA LUMPUR CONVENTION CENTRE KUALA LUMPUR CITY CENTRE 50088 KUALA LUMPUR, MALAYSIA

ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท RIWAY ดร. ลิม บุน ฮง พร้อมด้วยผู้นำทีมอิลิทเพกาซัสที่โดดเด่นทั้ง 5 ท่าน ร่วมแบ่งปันหลักการสู่การเป็นผู้นำทั้ง 6 ประการ ใน 4 ประเทศ 6 เมืองใหญ่ ถ่ายทอดประสบการณ์อันมีค่าของตัวเองให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม โปรดจำไว้ว่า การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง คือจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ การยืนหยัดและยึดมั่นคือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่แท้จริง

หัวข้อการบรรยายในงานสัมมนาฝึกอบรมในครั้งนี้จะทำให้คุณประทับใจอย่างแน่นอน การบรรยายของผู้นำที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและมากด้วยความสามารถ ภารกิจของพวกเขาคือสอนให้ผู้อื่นรู้จักเอาชนะตนเอง ผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้จะมีแรงกระตุ้นและแรงจุงใจในการก้าวสู่การเป็นผู้นำทีมอิลิทที่เก่งกาจ เชื่อว่าคุณจะได้รับความรู้มากมายผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในครั้งนี้

หัวข้อการบรรยาย:

 • ไม่ยอมจำนนและไม่ลังเล – กำหนดจุดมุ่งหมายแล้วไปให้ถึง
  ทีมอิลิทเพกาซัส II – Tan Su Thiam
 • ทำตามสัญชาตญาณ –ตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณของคุณ
  ทีมอิลิทเพกาซัส I – Lim Soon Lee
 • มองภาพองค์รวม เข้าใจในแนวโน้ม – รู้ว่าควรทำอะไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
  ทีมอิลิทเพกาซัส II – Andy Saw
 • รวบรวมทีมงานที่แข็งแกร่ง – คัดสรรทีมงานหัวกะทิ ใส่ใจในทุกรายละเอียด
  ทีมอิลิทเพกาซัส I – Victor Tan
 • ใช้สิทธิพิเศษของคุณ – เพลิดเพลินไปกับสิทธิพิเศษที่มาพร้อมกับตำแหน่ง
  ทีมอิลิทเพกาซัส II – Joe Lee
 • กุมอำนาจรับผิดชอบ – สู่ความเป็นผู้นำและสร้างอาชีพที่ยั่งยืน
  ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท – Dr. Lim Boon Hong

 

การจะเป็นผู้นำที่โดดเด่นนั้น คุณต้องรู้ในจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวคุณเอง ผ่านการเข้าร่วมการฝึกอบรม คุณสามารถดูดซับความรู้จากการแบ่งปันของเหล่าผู้นำ และนำไปปรับใช้กับชีวิตจริง ตราบใดที่คุณยังยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ชีวิตของคุณก็จะไม่เหมือนเดิม 30 ต.ค. 2558
 SQCC STRAITS QUAY CONVENTION CENTRE, LEVEL 6 JALAN SERI TANJUNG PINANG, TANJUNG TOKONG, 10470 PULAU PINANG, MALAYSIA

ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท RIWAY ดร. ลิม บุน ฮง พร้อมด้วยผู้นำทีมอิลิทเพกาซัสที่โดดเด่นทั้ง 5 ท่าน ร่วมแบ่งปันหลักการสู่การเป็นผู้นำทั้ง 6 ประการ ใน 4 ประเทศ 6 เมืองใหญ่ ถ่ายทอดประสบการณ์อันมีค่าของตัวเองให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม โปรดจำไว้ว่า การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง คือจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ การยืนหยัดและยึดมั่นคือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่แท้จริง

หัวข้อการบรรยายในงานสัมมนาฝึกอบรมในครั้งนี้จะทำให้คุณประทับใจอย่างแน่นอน การบรรยายของผู้นำที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและมากด้วยความสามารถ ภารกิจของพวกเขาคือสอนให้ผู้อื่นรู้จักเอาชนะตนเอง ผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้จะมีแรงกระตุ้นและแรงจุงใจในการก้าวสู่การเป็นผู้นำทีมอิลิทที่เก่งกาจ เชื่อว่าคุณจะได้รับความรู้มากมายผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในครั้งนี้

หัวข้อการบรรยาย:

 • ไม่ยอมจำนนและไม่ลังเล – กำหนดจุดมุ่งหมายแล้วไปให้ถึง
  ทีมอิลิทเพกาซัส II – Tan Su Thiam
 • ทำตามสัญชาตญาณ –ตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณของคุณ
  ทีมอิลิทเพกาซัส I – Lim Soon Lee
 • มองภาพองค์รวม เข้าใจในแนวโน้ม – รู้ว่าควรทำอะไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
  ทีมอิลิทเพกาซัส II – Andy Saw
 • รวบรวมทีมงานที่แข็งแกร่ง – คัดสรรทีมงานหัวกะทิ ใส่ใจในทุกรายละเอียด
  ทีมอิลิทเพกาซัส I – Victor Tan
 • ใช้สิทธิพิเศษของคุณ – เพลิดเพลินไปกับสิทธิพิเศษที่มาพร้อมกับตำแหน่ง
  ทีมอิลิทเพกาซัส II – Joe Lee
 • กุมอำนาจรับผิดชอบ – สู่ความเป็นผู้นำและสร้างอาชีพที่ยั่งยืน
  ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท – Dr. Lim Boon Hong

 

การจะเป็นผู้นำที่โดดเด่นนั้น คุณต้องรู้ในจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวคุณเอง ผ่านการเข้าร่วมการฝึกอบรม คุณสามารถดูดซับความรู้จากการแบ่งปันของเหล่าผู้นำ และนำไปปรับใช้กับชีวิตจริง ตราบใดที่คุณยังยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ชีวิตของคุณก็จะไม่เหมือนเดิม 1 พ.ย. 2558
 GRAND BALLROOM, THE KLAGAN REGENCY (1 BORNEO GRAND BALLROOM) 1 BORNEO HYPERMALL, JALAN UMS, 88450 KOTA KINABALU, SABAH, MALAYSIA

ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท RIWAY ดร. ลิม บุน ฮง พร้อมด้วยผู้นำทีมอิลิทเพกาซัสที่โดดเด่นทั้ง 5 ท่าน ร่วมแบ่งปันหลักการสู่การเป็นผู้นำทั้ง 6 ประการ ใน 4 ประเทศ 6 เมืองใหญ่ ถ่ายทอดประสบการณ์อันมีค่าของตัวเองให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม โปรดจำไว้ว่า การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง คือจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ การยืนหยัดและยึดมั่นคือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่แท้จริง

หัวข้อการบรรยายในงานสัมมนาฝึกอบรมในครั้งนี้จะทำให้คุณประทับใจอย่างแน่นอน การบรรยายของผู้นำที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและมากด้วยความสามารถ ภารกิจของพวกเขาคือสอนให้ผู้อื่นรู้จักเอาชนะตนเอง ผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้จะมีแรงกระตุ้นและแรงจุงใจในการก้าวสู่การเป็นผู้นำทีมอิลิทที่เก่งกาจ เชื่อว่าคุณจะได้รับความรู้มากมายผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในครั้งนี้

หัวข้อการบรรยาย:

 • ไม่ยอมจำนนและไม่ลังเล – กำหนดจุดมุ่งหมายแล้วไปให้ถึง
  ทีมอิลิทเพกาซัส II – Tan Su Thiam
 • ทำตามสัญชาตญาณ –ตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณของคุณ
  ทีมอิลิทเพกาซัส I – Lim Soon Lee
 • มองภาพองค์รวม เข้าใจในแนวโน้ม – รู้ว่าควรทำอะไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
  ทีมอิลิทเพกาซัส II – Andy Saw
 • รวบรวมทีมงานที่แข็งแกร่ง – คัดสรรทีมงานหัวกะทิ ใส่ใจในทุกรายละเอียด
  ทีมอิลิทเพกาซัส I – Victor Tan
 • ใช้สิทธิพิเศษของคุณ – เพลิดเพลินไปกับสิทธิพิเศษที่มาพร้อมกับตำแหน่ง
  ทีมอิลิทเพกาซัส II – Joe Lee
 • กุมอำนาจรับผิดชอบ – สู่ความเป็นผู้นำและสร้างอาชีพที่ยั่งยืน
  ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท – Dr. Lim Boon Hong

 

การจะเป็นผู้นำที่โดดเด่นนั้น คุณต้องรู้ในจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวคุณเอง ผ่านการเข้าร่วมการฝึกอบรม คุณสามารถดูดซับความรู้จากการแบ่งปันของเหล่าผู้นำ และนำไปปรับใช้กับชีวิตจริง ตราบใดที่คุณยังยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ชีวิตของคุณก็จะไม่เหมือนเดิม 4 พ.ย. 2558
 THE BALLROOM, NEW WORLD MANILA BAY HOTEL Level 6, NEW WORLD MANILA BAY HOTEL, 1588 PEDRO GIL CORNER M.H.DEL PILAR, MANILA, PHILIPPINES 1004

ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท RIWAY ดร. ลิม บุน ฮง พร้อมด้วยผู้นำทีมอิลิทเพกาซัสที่โดดเด่นทั้ง 5 ท่าน ร่วมแบ่งปันหลักการสู่การเป็นผู้นำทั้ง 6 ประการ ใน 4 ประเทศ 6 เมืองใหญ่ ถ่ายทอดประสบการณ์อันมีค่าของตัวเองให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม โปรดจำไว้ว่า การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง คือจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ การยืนหยัดและยึดมั่นคือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่แท้จริง

หัวข้อการบรรยายในงานสัมมนาฝึกอบรมในครั้งนี้จะทำให้คุณประทับใจอย่างแน่นอน การบรรยายของผู้นำที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและมากด้วยความสามารถ ภารกิจของพวกเขาคือสอนให้ผู้อื่นรู้จักเอาชนะตนเอง ผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้จะมีแรงกระตุ้นและแรงจุงใจในการก้าวสู่การเป็นผู้นำทีมอิลิทที่เก่งกาจ เชื่อว่าคุณจะได้รับความรู้มากมายผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในครั้งนี้

หัวข้อการบรรยาย:

 • ไม่ยอมจำนนและไม่ลังเล – กำหนดจุดมุ่งหมายแล้วไปให้ถึง
  ทีมอิลิทเพกาซัส II – Tan Su Thiam
 • ทำตามสัญชาตญาณ –ตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณของคุณ
  ทีมอิลิทเพกาซัส I – Lim Soon Lee
 • มองภาพองค์รวม เข้าใจในแนวโน้ม – รู้ว่าควรทำอะไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
  ทีมอิลิทเพกาซัส II – Andy Saw
 • รวบรวมทีมงานที่แข็งแกร่ง – คัดสรรทีมงานหัวกะทิ ใส่ใจในทุกรายละเอียด
  ทีมอิลิทเพกาซัส I – Victor Tan
 • ใช้สิทธิพิเศษของคุณ – เพลิดเพลินไปกับสิทธิพิเศษที่มาพร้อมกับตำแหน่ง
  ทีมอิลิทเพกาซัส II – Joe Lee
 • กุมอำนาจรับผิดชอบ – สู่ความเป็นผู้นำและสร้างอาชีพที่ยั่งยืน
  ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท – Dr. Lim Boon Hong

 

การจะเป็นผู้นำที่โดดเด่นนั้น คุณต้องรู้ในจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวคุณเอง ผ่านการเข้าร่วมการฝึกอบรม คุณสามารถดูดซับความรู้จากการแบ่งปันของเหล่าผู้นำ และนำไปปรับใช้กับชีวิตจริง ตราบใดที่คุณยังยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ชีวิตของคุณก็จะไม่เหมือนเดิม 7 พ.ย. 2558
 New Taipei City Exhibition Hall Wugu District

ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท RIWAY ดร. ลิม บุน ฮง พร้อมด้วยผู้นำทีมอิลิทเพกาซัสที่โดดเด่นทั้ง 5 ท่าน ร่วมแบ่งปันหลักการสู่การเป็นผู้นำทั้ง 6 ประการ ใน 4 ประเทศ 6 เมืองใหญ่ ถ่ายทอดประสบการณ์อันมีค่าของตัวเองให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม โปรดจำไว้ว่า การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง คือจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ การยืนหยัดและยึดมั่นคือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่แท้จริง

หัวข้อการบรรยายในงานสัมมนาฝึกอบรมในครั้งนี้จะทำให้คุณประทับใจอย่างแน่นอน การบรรยายของผู้นำที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและมากด้วยความสามารถ ภารกิจของพวกเขาคือสอนให้ผู้อื่นรู้จักเอาชนะตนเอง ผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้จะมีแรงกระตุ้นและแรงจุงใจในการก้าวสู่การเป็นผู้นำทีมอิลิทที่เก่งกาจ เชื่อว่าคุณจะได้รับความรู้มากมายผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในครั้งนี้

หัวข้อการบรรยาย:

 • ไม่ยอมจำนนและไม่ลังเล – กำหนดจุดมุ่งหมายแล้วไปให้ถึง
  ทีมอิลิทเพกาซัส II – Tan Su Thiam
 • ทำตามสัญชาตญาณ –ตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณของคุณ
  ทีมอิลิทเพกาซัส I – Lim Soon Lee
 • มองภาพองค์รวม เข้าใจในแนวโน้ม – รู้ว่าควรทำอะไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
  ทีมอิลิทเพกาซัส II – Andy Saw
 • รวบรวมทีมงานที่แข็งแกร่ง – คัดสรรทีมงานหัวกะทิ ใส่ใจในทุกรายละเอียด
  ทีมอิลิทเพกาซัส I – Victor Tan
 • ใช้สิทธิพิเศษของคุณ – เพลิดเพลินไปกับสิทธิพิเศษที่มาพร้อมกับตำแหน่ง
  ทีมอิลิทเพกาซัส II – Joe Lee
 • กุมอำนาจรับผิดชอบ – สู่ความเป็นผู้นำและสร้างอาชีพที่ยั่งยืน
  ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท – Dr. Lim Boon Hong

 

การจะเป็นผู้นำที่โดดเด่นนั้น คุณต้องรู้ในจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวคุณเอง ผ่านการเข้าร่วมการฝึกอบรม คุณสามารถดูดซับความรู้จากการแบ่งปันของเหล่าผู้นำ และนำไปปรับใช้กับชีวิตจริง ตราบใดที่คุณยังยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ชีวิตของคุณก็จะไม่เหมือนเดิม 14 พ.ย. 2558
 SINGAPORE EXPO, HALL 1 1 EXPO DRIVE, SINGAPORE 486150

ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท RIWAY ดร. ลิม บุน ฮง พร้อมด้วยผู้นำทีมอิลิทเพกาซัสที่โดดเด่นทั้ง 5 ท่าน ร่วมแบ่งปันหลักการสู่การเป็นผู้นำทั้ง 6 ประการ ใน 4 ประเทศ 6 เมืองใหญ่ ถ่ายทอดประสบการณ์อันมีค่าของตัวเองให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม โปรดจำไว้ว่า การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง คือจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ การยืนหยัดและยึดมั่นคือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่แท้จริง

หัวข้อการบรรยายในงานสัมมนาฝึกอบรมในครั้งนี้จะทำให้คุณประทับใจอย่างแน่นอน การบรรยายของผู้นำที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและมากด้วยความสามารถ ภารกิจของพวกเขาคือสอนให้ผู้อื่นรู้จักเอาชนะตนเอง ผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้จะมีแรงกระตุ้นและแรงจุงใจในการก้าวสู่การเป็นผู้นำทีมอิลิทที่เก่งกาจ เชื่อว่าคุณจะได้รับความรู้มากมายผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในครั้งนี้

หัวข้อการบรรยาย:

 • ไม่ยอมจำนนและไม่ลังเล – กำหนดจุดมุ่งหมายแล้วไปให้ถึง
  ทีมอิลิทเพกาซัส II – Tan Su Thiam
 • ทำตามสัญชาตญาณ –ตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณของคุณ
  ทีมอิลิทเพกาซัส I – Lim Soon Lee
 • มองภาพองค์รวม เข้าใจในแนวโน้ม – รู้ว่าควรทำอะไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
  ทีมอิลิทเพกาซัส II – Andy Saw
 • รวบรวมทีมงานที่แข็งแกร่ง – คัดสรรทีมงานหัวกะทิ ใส่ใจในทุกรายละเอียด
  ทีมอิลิทเพกาซัส I – Victor Tan
 • ใช้สิทธิพิเศษของคุณ – เพลิดเพลินไปกับสิทธิพิเศษที่มาพร้อมกับตำแหน่ง
  ทีมอิลิทเพกาซัส II – Joe Lee
 • กุมอำนาจรับผิดชอบ – สู่ความเป็นผู้นำและสร้างอาชีพที่ยั่งยืน
  ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท – Dr. Lim Boon Hong

 

การจะเป็นผู้นำที่โดดเด่นนั้น คุณต้องรู้ในจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวคุณเอง ผ่านการเข้าร่วมการฝึกอบรม คุณสามารถดูดซับความรู้จากการแบ่งปันของเหล่าผู้นำ และนำไปปรับใช้กับชีวิตจริง ตราบใดที่คุณยังยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ ชีวิตของคุณก็จะไม่เหมือนเดิม