RIWAY

“การประชุมผู้นำระดับสูง ” ไตรมาสที่4 ประจำปี 2016 ณ เมืองซานย่า

 2 December 2016 - 5 December 2016

การมีโอกาศเข้าร่วมการประชุมผู้นำระดับสูงของ RIWAY นั้น หมายถึงการได้เพิ่มพูนพลังและสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเอง ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ RIWAY จะนำพาเหล่าสุดยอดผู้นำไปยังดินแดนที่ได้ชื่อว่า ฮาวายเมืองจีน เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน
หากคุณไม่ยอมก้าวเท้าออกไป แล้วจะได้สัมผัสกับสิ่งสวยงามที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างไร? คนสมัยก่อนคิดว่าโลกเป็นทรงสี่เหลี่ยม เมื่อเดินไปยังขอบชายทะเลอันไกลโพ้น เพียงก้าวขาออกอีกเพียงก้าวเดียว ก็จะตกลงเหวลึก ในสมัยนั้นจะมีใครเล่าที่จะรู้ว่าโลกของเราเป็นทรงกลม? ก็คงมีเพียงผู้กล้าหาญและผู้มีสติปัญญาเท่านั้น
การจัด “การประชุมผู้นำระดับสูง” ที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนานครั้งนี้ RIWAYจะพาทุกท่านไปพบกับจุดสิ้นสุดของโลก ที่มีความสวยงามที่สุด เมื่อคุณยื่นอยู่บนตำแหน่งที่สูงที่สุด คุณก็จะมีโอกาศได้เปิดวิศัยทัศน์ให้กว้างไกล และเมื่อคุณมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้ว คุณก็จะสามารถขยายและพัฒนาอาชีพของคุณได้ดียิ่งขึ้น
เมืองซานย่า มณฑลไห่หนานนั้น มีภูเขาที่สูงตระหง่าน และมีท้องทะเลที่กว้างใหญ่ ฤดูร้อนที่ไม่สิ้นสุด และได้รับการขนานนามว่า “หีบสมบัติสีเขียว” จงเปิดโอกาศให้ตัวเองได้ยื่นอยู่ในตำแหน่ง สุดยอดผู้นำของ RIWAY ในงาน “การประชุมผู้นำระดับสูง” ฟื้นฟูจิตวิญณาณของคุณจากสิ่งสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น เพื่อให้ชีวิตและอาชีพของคุณได้ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง