RIWAY

การประชุมผู้นำระดับสูงประจำไตรมาสที่สองของปี 2561 ณ มณฑลหนิ่งเซี่ย

 3 มิถุนายน 2018

การประชุมผู้นำระดับสูงประจำไตรมาสที่สองของปี 2561 มณฑลหนิ่งเซี่ย

ราล์ฟ วอลโด เอเมอร์สันกล่าวไว้ว่า  เมื่อเปิดโลกกว้างด้วยความคิดใหม่ๆ  สักครั้งหนึ่งแล้ว มุมมองของเราก็จะไม่คับแคบอีกต่อไป  เราจึงได้จัดการประชุมผู้นำระดับสูง มณฑลหนิงเซี่ยครั้งนี้ขึ้นให้กลุ่มผู้นำทีมอิลิทเพกาซัสของ RIWAY ได้มารวมตัวกัน เพื่อขยายกรอบความคิด เปิดรับประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ  ไปพร้อมกับการชื่นชมทิวทัศน์ที่งดงามแปลกตาและสถานที่ที่เปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์

การออกไปสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างจะช่วยให้เราได้หยุดคิด ช่วยย้ำเตือนว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนและเรามีพลังที่จะเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ และปรับตัว ถึงเวลาที่คุณต้องถามตัวเองว่า ได้พยายามอย่างสุดความสามารถ เพื่อก้าวสู่จุดสูงสุดเช่นเดียวกับเหล่าผู้นำทีมอิลิทเพกาซัส ที่ได้มาร่วมประชุมกับเราในครั้งนี้แล้ว  หรือว่ากำลังยอมแพ้ปล่อยให้ตัวเองถูกทิ้งไว้ข้างหลัง