RIWAY

การประชุมผู้นำระดับสูง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562

 3 ประจำปี 2562

หนึ่งเดียวสำหรับ “การประชุมผู้นำระดับสูง” เดือนธันวาคม ประจำปี 2562 เป็นการสัมมนาที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แกร่งกล้าของเหล่าผู้นำ นับเป็นช่วงวาระสำคัญได้รวมเหล่าผู้นำยืนอยู่ในจุดสูงสุด เพื่อร่วมวางแผน ปรึกษาหารือและตัดสินใจ กับการเข้าสู่ศักราชใหม่ปี 2563

ใน RIWAY International การได้รับเชิญให้เข้าร่วม “การประชุมสุดยอดสูงสุด” เป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองและความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ เพราะนั่นหมายถึงคุณในฐานะผู้นำที่โดดเด่นที่สุด ซึ่งก็หมายความว่าการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

ด้วยครั้งนี้ทีมผู้บริหารหลัก RIWAY International พร้อมแขกรับเชิญผู้นำอันทรงเกียรติสูงสุด จะเข้าร่วม “การประชุมผู้นำสูงสุด” ที่ได้จัดขึ้นที่สิงคโปร์ด้วยกัน แลถือโอกาสนี้เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันเหนียวแน่นของกันและกัน เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงพิมพ์เขียวการพัฒนาต่อไปของบริษัทอย่างลึกซึ้ง และนำทีมก้าวสู่ทิศทางที่ถูกต้อง

การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับการจับตารอคอยจากทุกท่าน เพราะต่อจากนี้ RIWAY International จะมีอิทธิพลอย่างมากในการเข้าสู่ศักราชที่ 12 เราทุกคนจะพยายามร่วมกันสร้างอนาคต และพุ่งทะยานไปสู่เป้าหมายอันเป็นหนึ่งเดียวกัน