RIWAY

คืนแห่งเพกาซัส – ฮาวาย

 7 มกราคม 2018

อะโลฮ่ะAlohaคืนแห่งเพกาซัส

อะโลฮ่ะAlohaคือคำที่ใช้ในฮาวาย ซึ่งหมายถึงความหวัง ความรัก สันติภาพ และความสุข ภายหลังถูกเปลี่ยนมาเป็นคำทักทายสวัสดีค่ะ/ครับคนท้องถิ่นให้ความหมายของคำว่า Alo ว่ามีอยู่” “ด้านหน้า” “เผชิญหน้าหรือแบ่งปันส่วนคำว่า ha คือลมหายใจแห่งชีวิตหรือสาระของชีวิต

ในงานคืนแห่งเพกาซัสในครั้งนี้ RIWAY อินเตอร์เนชั่นแนลได้นำเอาจิตวิญญาณของ อะโลฮ่ะ มุ่งสู่ฮาวายเพื่อให้ผู้นำทีมอิลิทเพกาซัสสัมผัสถึงความสุขแห่งเกียรติยศในชัยชนะของพวกเขา ร่วมกันอะโลฮ่ะแบ่งปันสาระของชีวิตปลดปล่อยพลังแห่งความรัก