RIWAY

งานฉลองครบรอบ 10 ปี RIWAY ไต้หวัน – 10 ปีแห่งความรุ่งโรจน์

 26 มีนาคม 2565
 Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1

เพียงพริบตาเดียว การครบรอบ 10 ปีก็มาถึง การสืบสานถ่ายทอดและการร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ตลอด 10 ปีของ RIWAY ไต้หวันและผู้นำได้สร้าง RIWAY ไต้หวันในวันนี้ ความเรืองรองที่ได้สั่งสมมานานหลายปีได้ส่องแสงสว่างนำทางให้กับชาว RIWAY ไต้หวันทุกคน ซึ่งได้มอบพละกำลังอันแข็งแกร่งและนำทางพวกเขาให้มุ่งสู่ทิศทางของความฝัน

ในห้วงแห่งกาลเวลา 10 ปีถือเป็นเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ดังนั้น RIWAY ไต้หวันจะไม่หยุดก้าวเพื่อไปสู่จุดสูงสุด เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และพร้อมร่วมแรงร่วมใจผลักดันธุรกิจนี้ให้ก้าวไปอีกขั้นร่วมกับผู้นำของเรา ในเดือนมีนาคม 2565 เราจะเชิญผู้นำชาวไต้หวันมาร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้ไปด้วยกัน และในการเดินทางครั้งใหม่นี้ RIWAY ไต้หวันจะไม่หยุดมอบเวทีและโอกาสในการแสดงศักยภาพที่แท้จริงให้กับผู้นำ อีกทั้งจะช่วยผู้คนที่ปรารถนาความสำเร็จได้พบความรุ่งโรจน์ในชีวิตจากที่นี่