RIWAY

การประชุมผู้นำระดับสูง ไตรมาส 3 ปี 2562

สิงคโปร์  การประชุมผู้นำสูงสุด – สิงคโปร์

“ การประชุมผู้นำระดับสูง ” ของ RIWAY ทุกครั้ง เป็นโอกาสอันดีสำหรับการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการประชุมที่จัดขึ้นสำหรับเหล่าผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของ RIWAY เพื่อปรึกษาแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงสะสมพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนให้บรรลุสู่เป้าหมาย

สำหรับ “การประชุมผู้นำระดับสูง” ไตรมาสที่ 3 ในครั้งนี้ ผู้จัดการทั่วไปของแต่ละภูมิภาคต่างได้เลือกสถานที่จัดงานขึ้นที่ประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และประเทศไทย ซึ่งเป็นการพบปะผู้นำของแต่ละภูมิภาคเพื่อเริ่มต้นการเดินทางของการเปิดรับอาหารสมอง ฝึกฝนสติปัญญาและชาร์จพลังกายพลังใจ ให้พวกเขาเหล่านั้นก้าวต่อไปอย่างแกร่งกล้า บรรลุเป้าหมายสูงเด่นตะหง่าน เฉิดฉายสู่ปลายฝัน

การเริ่มต้นในไตรมาสใหม่ หมายถึงได้เริ่มเดินทางใหม่ เพื่อกระตุ้นเหล่าผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างฝันที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งจากการสัมมนาในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สามารถเปิดรับความคิดและมุมมองใหม่ๆให้กับสมาชิกในทีมของตน พร้อมไขว่คว้าโอกาสสู่อนาคตใหม่ ก้าวไปอีกขั้นในจุดที่สูงและท้าทายกว่าเดิม

เพราะเราเชื่อมั่นในความเพียรพยายามของเหล่าผู้นำ และ RIWAY จะยังคอยทอแสง ส่องประกายวาวดุจเพชรเม็ดล้ำค่า เจียระไนรูปทรงที่ทนทานแข็งแกร่งให้กับทีมดั่งอัญมณี เพื่อก้าวสู่เป้าหมายสูงสุดและ นำมาซึ่งความสำเร็จรุ่งโรจน์ด้วยกันมาเลเซีย การประชุมผู้นำสูงสุด – กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

“ การประชุมผู้นำระดับสูง ” ของ RIWAY ทุกครั้ง เป็นโอกาสอันดีสำหรับการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการประชุมที่จัดขึ้นสำหรับเหล่าผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของ RIWAY เพื่อปรึกษาแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงสะสมพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนให้บรรลุสู่เป้าหมาย

สำหรับ “การประชุมผู้นำระดับสูง” ไตรมาสที่ 3 ในครั้งนี้ ผู้จัดการทั่วไปของแต่ละภูมิภาคต่างได้เลือกสถานที่จัดงานขึ้นที่ประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และประเทศไทย ซึ่งเป็นการพบปะผู้นำของแต่ละภูมิภาคเพื่อเริ่มต้นการเดินทางของการเปิดรับอาหารสมอง ฝึกฝนสติปัญญาและชาร์จพลังกายพลังใจ ให้พวกเขาเหล่านั้นก้าวต่อไปอย่างแกร่งกล้า บรรลุเป้าหมายสูงเด่นตะหง่าน เฉิดฉายสู่ปลายฝัน

การเริ่มต้นในไตรมาสใหม่ หมายถึงได้เริ่มเดินทางใหม่ เพื่อกระตุ้นเหล่าผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างฝันที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งจากการสัมมนาในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สามารถเปิดรับความคิดและมุมมองใหม่ๆให้กับสมาชิกในทีมของตน พร้อมไขว่คว้าโอกาสสู่อนาคตใหม่ ก้าวไปอีกขั้นในจุดที่สูงและท้าทายกว่าเดิม

เพราะเราเชื่อมั่นในความเพียรพยายามของเหล่าผู้นำ และ RIWAY จะยังคอยทอแสง ส่องประกายวาวดุจเพชรเม็ดล้ำค่า เจียระไนรูปทรงที่ทนทานแข็งแกร่งให้กับทีมดั่งอัญมณี เพื่อก้าวสู่เป้าหมายสูงสุดและ นำมาซึ่งความสำเร็จรุ่งโรจน์ด้วยกันอินโดนีเซีย  การประชุมผู้นำสูงสุด  – นิวซีแลนด์

“ การประชุมผู้นำระดับสูง ” ของ RIWAY ทุกครั้ง เป็นโอกาสอันดีสำหรับการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการประชุมที่จัดขึ้นสำหรับเหล่าผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของ RIWAY เพื่อปรึกษาแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงสะสมพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนให้บรรลุสู่เป้าหมาย

สำหรับ “การประชุมผู้นำระดับสูง” ไตรมาสที่ 3 ในครั้งนี้ ผู้จัดการทั่วไปของแต่ละภูมิภาคต่างได้เลือกสถานที่จัดงานขึ้นที่ประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และประเทศไทย ซึ่งเป็นการพบปะผู้นำของแต่ละภูมิภาคเพื่อเริ่มต้นการเดินทางของการเปิดรับอาหารสมอง ฝึกฝนสติปัญญาและชาร์จพลังกายพลังใจ ให้พวกเขาเหล่านั้นก้าวต่อไปอย่างแกร่งกล้า บรรลุเป้าหมายสูงเด่นตะหง่าน เฉิดฉายสู่ปลายฝัน

การเริ่มต้นในไตรมาสใหม่ หมายถึงได้เริ่มเดินทางใหม่ เพื่อกระตุ้นเหล่าผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างฝันที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งจากการสัมมนาในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สามารถเปิดรับความคิดและมุมมองใหม่ๆให้กับสมาชิกในทีมของตน พร้อมไขว่คว้าโอกาสสู่อนาคตใหม่ ก้าวไปอีกขั้นในจุดที่สูงและท้าทายกว่าเดิม

เพราะเราเชื่อมั่นในความเพียรพยายามของเหล่าผู้นำ และ RIWAY จะยังคอยทอแสง ส่องประกายวาวดุจเพชรเม็ดล้ำค่า เจียระไนรูปทรงที่ทนทานแข็งแกร่งให้กับทีมดั่งอัญมณี เพื่อก้าวสู่เป้าหมายสูงสุดและ นำมาซึ่งความสำเร็จรุ่งโรจน์ด้วยกันไต้หวัน การประชุมผู้นำสูงสุด – นิวซีแลนด์

“ การประชุมผู้นำระดับสูง ” ของ RIWAY ทุกครั้ง เป็นโอกาสอันดีสำหรับการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการประชุมที่จัดขึ้นสำหรับเหล่าผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของ RIWAY เพื่อปรึกษาแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงสะสมพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนให้บรรลุสู่เป้าหมาย

สำหรับ “การประชุมผู้นำระดับสูง” ไตรมาสที่ 3 ในครั้งนี้ ผู้จัดการทั่วไปของแต่ละภูมิภาคต่างได้เลือกสถานที่จัดงานขึ้นที่ประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และประเทศไทย ซึ่งเป็นการพบปะผู้นำของแต่ละภูมิภาคเพื่อเริ่มต้นการเดินทางของการเปิดรับอาหารสมอง ฝึกฝนสติปัญญาและชาร์จพลังกายพลังใจ ให้พวกเขาเหล่านั้นก้าวต่อไปอย่างแกร่งกล้า บรรลุเป้าหมายสูงเด่นตะหง่าน เฉิดฉายสู่ปลายฝัน

การเริ่มต้นในไตรมาสใหม่ หมายถึงได้เริ่มเดินทางใหม่ เพื่อกระตุ้นเหล่าผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างฝันที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งจากการสัมมนาในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สามารถเปิดรับความคิดและมุมมองใหม่ๆให้กับสมาชิกในทีมของตน พร้อมไขว่คว้าโอกาสสู่อนาคตใหม่ ก้าวไปอีกขั้นในจุดที่สูงและท้าทายกว่าเดิม

เพราะเราเชื่อมั่นในความเพียรพยายามของเหล่าผู้นำ และ RIWAY จะยังคอยทอแสง ส่องประกายวาวดุจเพชรเม็ดล้ำค่า เจียระไนรูปทรงที่ทนทานแข็งแกร่งให้กับทีมดั่งอัญมณี เพื่อก้าวสู่เป้าหมายสูงสุดและ นำมาซึ่งความสำเร็จรุ่งโรจน์ด้วยกันไทย การประชุมผู้นำสูงสุด – สิงคโปร์

“ การประชุมผู้นำระดับสูง ” ของ RIWAY ทุกครั้ง เป็นโอกาสอันดีสำหรับการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการประชุมที่จัดขึ้นสำหรับเหล่าผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของ RIWAY เพื่อปรึกษาแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงสะสมพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนให้บรรลุสู่เป้าหมาย

สำหรับ “การประชุมผู้นำระดับสูง” ไตรมาสที่ 3 ในครั้งนี้ ผู้จัดการทั่วไปของแต่ละภูมิภาคต่างได้เลือกสถานที่จัดงานขึ้นที่ประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และประเทศไทย ซึ่งเป็นการพบปะผู้นำของแต่ละภูมิภาคเพื่อเริ่มต้นการเดินทางของการเปิดรับอาหารสมอง ฝึกฝนสติปัญญาและชาร์จพลังกายพลังใจ ให้พวกเขาเหล่านั้นก้าวต่อไปอย่างแกร่งกล้า บรรลุเป้าหมายสูงเด่นตะหง่าน เฉิดฉายสู่ปลายฝัน

การเริ่มต้นในไตรมาสใหม่ หมายถึงได้เริ่มเดินทางใหม่ เพื่อกระตุ้นเหล่าผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างฝันที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งจากการสัมมนาในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สามารถเปิดรับความคิดและมุมมองใหม่ๆให้กับสมาชิกในทีมของตน พร้อมไขว่คว้าโอกาสสู่อนาคตใหม่ ก้าวไปอีกขั้นในจุดที่สูงและท้าทายกว่าเดิม

เพราะเราเชื่อมั่นในความเพียรพยายามของเหล่าผู้นำ และ RIWAY จะยังคอยทอแสง ส่องประกายวาวดุจเพชรเม็ดล้ำค่า เจียระไนรูปทรงที่ทนทานแข็งแกร่งให้กับทีมดั่งอัญมณี เพื่อก้าวสู่เป้าหมายสูงสุดและ นำมาซึ่งความสำเร็จรุ่งโรจน์ด้วยกันฟิลิปปินส์  การประชุมผู้นำสูงสุด – กาจัง มาเลเซีย

“ การประชุมผู้นำระดับสูง ” ของ RIWAY ทุกครั้ง เป็นโอกาสอันดีสำหรับการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการประชุมที่จัดขึ้นสำหรับเหล่าผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของ RIWAY เพื่อปรึกษาแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงสะสมพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนให้บรรลุสู่เป้าหมาย

สำหรับ “การประชุมผู้นำระดับสูง” ไตรมาสที่ 3 ในครั้งนี้ ผู้จัดการทั่วไปของแต่ละภูมิภาคต่างได้เลือกสถานที่จัดงานขึ้นที่ประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และประเทศไทย ซึ่งเป็นการพบปะผู้นำของแต่ละภูมิภาคเพื่อเริ่มต้นการเดินทางของการเปิดรับอาหารสมอง ฝึกฝนสติปัญญาและชาร์จพลังกายพลังใจ ให้พวกเขาเหล่านั้นก้าวต่อไปอย่างแกร่งกล้า บรรลุเป้าหมายสูงเด่นตะหง่าน เฉิดฉายสู่ปลายฝัน

การเริ่มต้นในไตรมาสใหม่ หมายถึงได้เริ่มเดินทางใหม่ เพื่อกระตุ้นเหล่าผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างฝันที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งจากการสัมมนาในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สามารถเปิดรับความคิดและมุมมองใหม่ๆให้กับสมาชิกในทีมของตน พร้อมไขว่คว้าโอกาสสู่อนาคตใหม่ ก้าวไปอีกขั้นในจุดที่สูงและท้าทายกว่าเดิม

เพราะเราเชื่อมั่นในความเพียรพยายามของเหล่าผู้นำ และ RIWAY จะยังคอยทอแสง ส่องประกายวาวดุจเพชรเม็ดล้ำค่า เจียระไนรูปทรงที่ทนทานแข็งแกร่งให้กับทีมดั่งอัญมณี เพื่อก้าวสู่เป้าหมายสูงสุดและ นำมาซึ่งความสำเร็จรุ่งโรจน์ด้วยกันเมียนมาร์ การประชุมผู้นำสูงสุด – ปีนัง มาเลเซีย

“ การประชุมผู้นำระดับสูง ” ของ RIWAY ทุกครั้ง เป็นโอกาสอันดีสำหรับการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการประชุมที่จัดขึ้นสำหรับเหล่าผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของ RIWAY เพื่อปรึกษาแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงสะสมพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนให้บรรลุสู่เป้าหมาย

สำหรับ “การประชุมผู้นำระดับสูง” ไตรมาสที่ 3 ในครั้งนี้ ผู้จัดการทั่วไปของแต่ละภูมิภาคต่างได้เลือกสถานที่จัดงานขึ้นที่ประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และประเทศไทย ซึ่งเป็นการพบปะผู้นำของแต่ละภูมิภาคเพื่อเริ่มต้นการเดินทางของการเปิดรับอาหารสมอง ฝึกฝนสติปัญญาและชาร์จพลังกายพลังใจ ให้พวกเขาเหล่านั้นก้าวต่อไปอย่างแกร่งกล้า บรรลุเป้าหมายสูงเด่นตะหง่าน เฉิดฉายสู่ปลายฝัน

การเริ่มต้นในไตรมาสใหม่ หมายถึงได้เริ่มเดินทางใหม่ เพื่อกระตุ้นเหล่าผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างฝันที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งจากการสัมมนาในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สามารถเปิดรับความคิดและมุมมองใหม่ๆให้กับสมาชิกในทีมของตน พร้อมไขว่คว้าโอกาสสู่อนาคตใหม่ ก้าวไปอีกขั้นในจุดที่สูงและท้าทายกว่าเดิม

เพราะเราเชื่อมั่นในความเพียรพยายามของเหล่าผู้นำ และ RIWAY จะยังคอยทอแสง ส่องประกายวาวดุจเพชรเม็ดล้ำค่า เจียระไนรูปทรงที่ทนทานแข็งแกร่งให้กับทีมดั่งอัญมณี เพื่อก้าวสู่เป้าหมายสูงสุดและ นำมาซึ่งความสำเร็จรุ่งโรจน์ด้วยกันญี่ปุ่น  การประชุมผู้นำสูงสุด – กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

“ การประชุมผู้นำระดับสูง ” ของ RIWAY ทุกครั้ง เป็นโอกาสอันดีสำหรับการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการประชุมที่จัดขึ้นสำหรับเหล่าผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของ RIWAY เพื่อปรึกษาแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงสะสมพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนให้บรรลุสู่เป้าหมาย

สำหรับ “การประชุมผู้นำระดับสูง” ไตรมาสที่ 3 ในครั้งนี้ ผู้จัดการทั่วไปของแต่ละภูมิภาคต่างได้เลือกสถานที่จัดงานขึ้นที่ประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และประเทศไทย ซึ่งเป็นการพบปะผู้นำของแต่ละภูมิภาคเพื่อเริ่มต้นการเดินทางของการเปิดรับอาหารสมอง ฝึกฝนสติปัญญาและชาร์จพลังกายพลังใจ ให้พวกเขาเหล่านั้นก้าวต่อไปอย่างแกร่งกล้า บรรลุเป้าหมายสูงเด่นตะหง่าน เฉิดฉายสู่ปลายฝัน

การเริ่มต้นในไตรมาสใหม่ หมายถึงได้เริ่มเดินทางใหม่ เพื่อกระตุ้นเหล่าผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างฝันที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งจากการสัมมนาในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สามารถเปิดรับความคิดและมุมมองใหม่ๆให้กับสมาชิกในทีมของตน พร้อมไขว่คว้าโอกาสสู่อนาคตใหม่ ก้าวไปอีกขั้นในจุดที่สูงและท้าทายกว่าเดิม

เพราะเราเชื่อมั่นในความเพียรพยายามของเหล่าผู้นำ และ RIWAY จะยังคอยทอแสง ส่องประกายวาวดุจเพชรเม็ดล้ำค่า เจียระไนรูปทรงที่ทนทานแข็งแกร่งให้กับทีมดั่งอัญมณี เพื่อก้าวสู่เป้าหมายสูงสุดและ นำมาซึ่งความสำเร็จรุ่งโรจน์ด้วยกันฮ่องกง  การประชุมผู้นำสูงสุด – กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

“ การประชุมผู้นำระดับสูง ” ของ RIWAY ทุกครั้ง เป็นโอกาสอันดีสำหรับการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการประชุมที่จัดขึ้นสำหรับเหล่าผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของ RIWAY เพื่อปรึกษาแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงสะสมพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนให้บรรลุสู่เป้าหมาย

สำหรับ “การประชุมผู้นำระดับสูง” ไตรมาสที่ 3 ในครั้งนี้ ผู้จัดการทั่วไปของแต่ละภูมิภาคต่างได้เลือกสถานที่จัดงานขึ้นที่ประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และประเทศไทย ซึ่งเป็นการพบปะผู้นำของแต่ละภูมิภาคเพื่อเริ่มต้นการเดินทางของการเปิดรับอาหารสมอง ฝึกฝนสติปัญญาและชาร์จพลังกายพลังใจ ให้พวกเขาเหล่านั้นก้าวต่อไปอย่างแกร่งกล้า บรรลุเป้าหมายสูงเด่นตะหง่าน เฉิดฉายสู่ปลายฝัน

การเริ่มต้นในไตรมาสใหม่ หมายถึงได้เริ่มเดินทางใหม่ เพื่อกระตุ้นเหล่าผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างฝันที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งจากการสัมมนาในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สามารถเปิดรับความคิดและมุมมองใหม่ๆให้กับสมาชิกในทีมของตน พร้อมไขว่คว้าโอกาสสู่อนาคตใหม่ ก้าวไปอีกขั้นในจุดที่สูงและท้าทายกว่าเดิม

เพราะเราเชื่อมั่นในความเพียรพยายามของเหล่าผู้นำ และ RIWAY จะยังคอยทอแสง ส่องประกายวาวดุจเพชรเม็ดล้ำค่า เจียระไนรูปทรงที่ทนทานแข็งแกร่งให้กับทีมดั่งอัญมณี เพื่อก้าวสู่เป้าหมายสูงสุดและ นำมาซึ่งความสำเร็จรุ่งโรจน์ด้วยกันเวียดนาม การประชุมผู้นำสูงสุด – สิงคโปร์

“ การประชุมผู้นำระดับสูง ” ของ RIWAY ทุกครั้ง เป็นโอกาสอันดีสำหรับการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการประชุมที่จัดขึ้นสำหรับเหล่าผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของ RIWAY เพื่อปรึกษาแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงสะสมพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนให้บรรลุสู่เป้าหมาย

สำหรับ “การประชุมผู้นำระดับสูง” ไตรมาสที่ 3 ในครั้งนี้ ผู้จัดการทั่วไปของแต่ละภูมิภาคต่างได้เลือกสถานที่จัดงานขึ้นที่ประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และประเทศไทย ซึ่งเป็นการพบปะผู้นำของแต่ละภูมิภาคเพื่อเริ่มต้นการเดินทางของการเปิดรับอาหารสมอง ฝึกฝนสติปัญญาและชาร์จพลังกายพลังใจ ให้พวกเขาเหล่านั้นก้าวต่อไปอย่างแกร่งกล้า บรรลุเป้าหมายสูงเด่นตะหง่าน เฉิดฉายสู่ปลายฝัน

การเริ่มต้นในไตรมาสใหม่ หมายถึงได้เริ่มเดินทางใหม่ เพื่อกระตุ้นเหล่าผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างฝันที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งจากการสัมมนาในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สามารถเปิดรับความคิดและมุมมองใหม่ๆให้กับสมาชิกในทีมของตน พร้อมไขว่คว้าโอกาสสู่อนาคตใหม่ ก้าวไปอีกขั้นในจุดที่สูงและท้าทายกว่าเดิม

เพราะเราเชื่อมั่นในความเพียรพยายามของเหล่าผู้นำ และ RIWAY จะยังคอยทอแสง ส่องประกายวาวดุจเพชรเม็ดล้ำค่า เจียระไนรูปทรงที่ทนทานแข็งแกร่งให้กับทีมดั่งอัญมณี เพื่อก้าวสู่เป้าหมายสูงสุดและ นำมาซึ่งความสำเร็จรุ่งโรจน์ด้วยกัน