RIWAY

มิถุนายน 2019 การประชุมผู้นำระดับสูง

สิงคโปร์ การประชุมผู้นำสูงสุด ไตรมาส 2 ปี 2019 – ฝรั่งเศส

สำหรับเป้าหมายแผนงานและทิศทางการพัฒนาของRIWAYสิงคโปร์ ในศักราชที่จะมาถึง ได้เลือกจัดงาน “การประชุมผู้นำระดับสูง” ของไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ขึ้นที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะ

ทุก “การประชุมผู้นำระดับสูง” เพื่อให้ผู้นำที่มีความโดดเด่นมีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของRIWAY ร่วมรับฟังความคิดเห็นและทิศทางการพัฒนาอันมีค่า อีกทั้งยังเป็นการสะสมพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปสู่เป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังเป็นเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ผู้นำได้กระชับความสัมพันธ์กลมเกลียวเป็นหนึ่ง และได้ใกล้ชิดกับRIWAYมากขึ้นมาเลเซีย การประชุมผู้นำสูงสุด ไตรมาส 2 ปี 2019 – เมืองชิซูโอกะ

สำหรับเป้าหมายแผนงานและทิศทางการพัฒนาของ RIWAY มาเลเซียในศักราชที่จะมาถึง ได้เลือกจัดงาน “การประชุมผู้นำระดับสูง” ของไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ขึ้นที่ชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

ทุก “การประชุมผู้นำระดับสูง” เพื่อให้ผู้นำที่มีความโดดเด่นมีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของRIWAY ร่วมรับฟังความคิดเห็นและทิศทางการพัฒนาอันมีค่า อีกทั้งยังเป็นการสะสมพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปสู่เป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังเป็นเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ผู้นำได้กระชับความสัมพันธ์กลมเกลียวเป็นหนึ่ง และได้ใกล้ชิดกับRIWAYมากขึ้นอินโดนีเซีย การประชุมผู้นำสูงสุด ไตรมาส 2 ปี 2019 – รัฐเซอลาโงร์ กาจัง

สำหรับเป้าหมายแผนงานและทิศทางการพัฒนาของ RIWAY อินโดนีเซียในศักราชที่จะมาถึง จึงมีการเลือกจัดงาน “การประชุมผู้นำระดับสูง” ของไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ขึ้นที่ กาจางประเทศมาเลเซียอย่างเป็นพิเศษ

ทุก “การประชุมผู้นำระดับสูง” เพื่อให้ผู้นำที่มีความโดดเด่นมีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของRIWAY ร่วมรับฟังความคิดเห็นและทิศทางการพัฒนาอันมีค่า อีกทั้งยังเป็นการสะสมพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปสู่เป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังเป็นเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ผู้นำได้กระชับความสัมพันธ์กลมเกลียวเป็นหนึ่ง และได้ใกล้ชิดกับRIWAYมากขึ้นไต้หวัน การประชุมผู้นำสูงสุด ไตรมาส 2 ปี 2019 – กรุงโซล

สำหรับเป้าหมายแผนงานและทิศทางการพัฒนาของRIWAYไต้หวันในศักราชที่จะมาถึง ได้เลือกจัดงาน “การประชุมผู้นำระดับสูง” ของไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ขึ้นที่กรุงโซลประเทศเกาหลีโดยเฉพาะ

ทุก “การประชุมผู้นำระดับสูง” เพื่อให้ผู้นำที่มีความโดดเด่นมีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของRIWAY ร่วมรับฟังความคิดเห็นและทิศทางการพัฒนาอันมีค่า อีกทั้งยังเป็นการสะสมพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปสู่เป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังเป็นเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ผู้นำได้กระชับความสัมพันธ์กลมเกลียวเป็นหนึ่ง และได้ใกล้ชิดกับRIWAYมากขึ้นไทย การประชุมผู้นำสูงสุด ไตรมาส 2 ปี 2019 – ฮ่องกง

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนงาน และทิศทางการพัฒนาของแต่ละภูมิภาคในปีศักราชถัดไป RIWAYประเทศไทยจึงได้เลือกสถานที่ที่มีชื่อว่า “เมืองแห่งไข่มุก” ของฮ่องกงอย่างเป็นพิเศษในการจัดงาน “การประชุมผู้นำระดับสูง” ของไตรมาสที่ 2 ปี  2562

“การประชุมผู้นำระดับสูง” เพื่อให้ผู้นำที่มีความโดดเด่นมีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของRIWAY ร่วมรับฟังความคิดเห็นและทิศทางการพัฒนาอันมีค่า อีกทั้งยังเป็นการสะสมพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปสู่เป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ผู้นำได้กระชับความสัมพันธ์กลมเกลียวเป็นหนึ่ง และได้ใกล้ชิดกับRIWAYมากขึ้นฟิลิปปินส์ การประชุมผู้นำสูงสุด ไตรมาส 2 ปี 2019 – กรุงเทพ

สำหรับเป้าหมายแผนงานและทิศทางการพัฒนาของRIWAYฟิลิปปินส์ในศักราชที่จะมาถึง ได้เลือกสถานที่จัดงาน “การประชุมผู้นำระดับสูง” ของไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ขึ้นที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยโดยเฉพาะ

ทุก “การประชุมผู้นำระดับสูง” เพื่อให้ผู้นำที่มีความโดดเด่นมีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของRIWAY  ร่วมรับฟังความคิดเห็นและทิศทางการพัฒนาอันมีค่า อีกทั้งยังเป็นการสะสมพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปสู่เป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังเป็นเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ผู้นำได้กระชับความสัมพันธ์กลมเกลียวเป็นหนึ่ง และได้ใกล้ชิดกับRIWAYมากขึ้นเมียนมาร์ การประชุมผู้นำสูงสุด ไตรมาส 2 ปี 2019 – กรุงเทพ

RIWAYเมียนมาร์เลือกจัดงาน “การประชุมผู้นำระดับสูง” ของไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ขึ้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นพิเศษ ด้วยเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของทุกไตรมาส จึงทำให้ผู้นำทุกคนต่างกระตือรือร้นคว้าโอกาสในการเข้าร่วม

เนื่องด้วยทีมผู้บริหารหลักมีการเติบใหญ่เข้มแข็งยิ่งขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ RIWAYที่จะขยายพัฒนาไปยังแต่ละภูมิภาคอย่างเต็มที่ และผู้จัดการทั่วไปของแต่ละภูมิภาคได้เตรียมความพร้อม และพร้อมที่จะให้ความใส่ใจทุ่มเทกำลังแรงเพื่อนำพาภูมิภาคที่รับผิดชอบขยับสู่ระดับของแนวหน้า และพร้อมที่จะนำพาผู้นำทุกคนเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรม และเปิดบทใหม่เพื่อก้าวสู่อนาคต

 ญี่ปุ่น การประชุมผู้นำสูงสุด ไตรมาส 2 ปี 2019 – ไทจง

สำหรับเป้าหมายแผนงานและทิศทางการพัฒนาของ RIWAY ญี่ปุ่นในศักราชที่จะมาถึง ได้เลือกสถานที่จัดงาน “การประชุมผู้นำระดับสูง” ของไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ขึ้นที่ทะเลสาบสุริยันจันทราของไต้หวันอย่างเป็นพิเศษ

ทุก “การประชุมผู้นำระดับสูง” เพื่อให้ผู้นำที่โดดเด่นมีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของ RIWAY รับฟังความคิดเห็นและทิศทางอันมีค่า เพื่อเป็นการสะสมพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังถือเป็นเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ผู้นำได้กระชับความสัมพันธ์หลอมรวมกลมเกลียวเป็นหนึ่ง และใกล้ชิดกับ RIWAY มากขึ้นฮ่องกง การประชุมผู้นำสูงสุด ไตรมาส 2 ปี 2019 – ซานย่า

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายแผนงาน และทิศทางการพัฒนาของแต่ละภูมิภาคในปีศักราชถัดไป RIWAY ฮ่องกงจึงได้เลือกสถานที่ที่มีชื่อว่า “ฮาวายแห่งตะวันออก” ของซานย่าเพื่อจัดงาน “การประชุมผู้นำระดับสูง” ของไตรมาสที่ 2 ปี  2562 อย่างเป็นพิเศษ

“การประชุมผู้นำระดับสูง” เพื่อให้ผู้นำที่มีความโดดเด่นมีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของ RIWAY ร่วมรับฟังความคิดเห็นและทิศทางการพัฒนาอันมีค่า อีกทั้งยังเป็นการสะสมพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปสู่เป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังเป็นเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ผู้นำได้กระชับความสัมพันธ์กลมเกลียวเป็นหนึ่ง และได้ใกล้ชิดกับ RIWAY มากขึ้นเวียดนาม การประชุมผู้นำสูงสุด ไตรมาส 2 ปี 2019 – กัวลาลัมเปอร์

หากคุณได้รับเชิญให้เข้าร่วม“ การประชุมผู้นำระดับสูง” ทุกครั้งนั่นหมายความว่าในแต่ละครั้งคุณได้คว้าโอกาสและพยายามปฏิบัติตนเองให้เป็นผู้นำที่โดดเด่นอยู่เสมอ

RIWAY เวียดนามได้เลือกกรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นสถานที่จัดงานสำหรับ “การประชุมผู้นำระดับสูง” ของไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และในการประชุมครั้งนี้ เพื่อแบ่งบันและแสดงให้เห็นถึงแผนงานและทิศทางการพัฒนาของ RIWAY ในไตรมาสถัดไปให้กับผู้นำเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และให้ผู้นำที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้สามารถอาศัยความแข็งแกร่งดังกล่าวผลักดันนำพาทีมของพวกเขาในการพัฒนาต่อไป