RIWAY

การประชุมผู้นำระดับสูง – สิงคโปร์

 3 September 2018

หลังจากที่อยู่เคียงข้างกันมานานกว่าทศวรรษ

สิงคโปร์ ประเทศแห่งเกาะที่มีผืนดินขนาดเล็ก แม้ว่าจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าบนแผนที่โลก แต่สิงคโปร์ก็เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นเดียวกับ RIWAY International ซึ่งก่อตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์แห่งนี้

เมื่อครั้งที่ RIWAY ได้เริ่มก่อตั้งกิจการ บางคนเชื่อมั่นในเราอย่างเต็มร้อย ขณะที่บางคนเลือกที่จะคลางแคลงในวงการนี้ ผู้ที่เลือกที่จะเชื่อมั่นและติดตามเราได้ให้การส่งเสริมจิตวิญญาณของ RIWAY อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งประกายไฟเล็กๆ กลายเป็นเปลวไฟที่ลุกโชติช่วง ปัจจุบัน RIWAY มีอิทธิพลไม่น้อยในวงการขายตรงและได้เริ่มขยับขยายแผนการพัฒนาไปสู่ระดับโลก ดังนั้น เราจึงสมควรยกย่องความทุ่มเทของเหล่าผู้นำทีมอิลิท

สำหรับกิจกรรมคืนแห่งทีมอิลิทในค่ำคืนสุดท้ายของงานครบรอบ 10 ปี เราได้นำพาเหล่าผู้นำทีมอิลิท กลับไปยังบ้านหลังแรกของ RIWAY ที่สิงคโปร์ ในกิจกรรมคืนแห่งทีมอิลิทแห่งทศวรรษที่เปี่ยมล้นด้วยความหมายนี้ เราได้ร่วมกันสร้างความทรงจำที่ไม่มีอะไรมาแทนที่ได้ของค่ำคืนอันน่าจดจำที่บ้านของเรา