RIWAY

การประชุมผู้นำระดับสูงที่ไต้หวัน

 6 ธันวาคม 2554

การประชุมผู้นำระดับสูงของ Riway ถือเป็นวาระสำคัญสำหรับผู้แทนจำหน่ายทุกท่านของ Riway ทุกคนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ตนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานประชุมนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

การประชุมนี้อนุญาติให้เข้าร่วมได้เฉพาะผู้นำที่เป็น Elite 3 Star เพื่อพูดคุยถึงการวางแนวทางในอนาคตของ Riway กับผู้บริหารระดับสูง