RIWAY

การประชุมผู้นำระดับสูงที่นิวซีแลนด์

 3 มิถุนายน 2555

นิวซีแลนด์ดินแดนที่มีอากาศบริสุทธิ์และไม่มีมลพิษ ถือเป็นประเทศที่สวยงานที่สุดในเขตขั้วโลกใต้ หลงใหลกับภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่ทุกคนต้องประทับใจจนไม่รู้ลืม

สำหรับ RIWAY แล้วนิวซีแลนด์มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นจุดกำเนิดของ Purtier Placenta เป็นจุดหมายที่ผู้แทนจำหน่ายทุกคนต้องมาให้ถึง ด้วยเหตุนี้ RIWAY จึงเลือกให้นิวซีแลนด์เป็นที่สำหรับจัดงานประชุมผู้นำระดับสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้แทนจำหน่ายของ RIWAY ทุกท่านจะร่วมแบ่งปันแนวคิดและเป้าหมายร่วมกัน ทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในระหว่างการเดินทางในครั้งนี้ ทั้งหมดนี้คือวัตถุประสงค์ร่วมกันของพวกเราในการก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน