RIWAY

การประชุมผู้นำระดับสูงที่โตเกียว

 1 ธันวาคม 2556

โตเกียวคือเมืองหลวงของญี่ปุ่น เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและขนบธรรมเนียมโบราณให้เข้ากันได้อย่างลงตัว โตเกียวคือหนึ่งในเมืองที่มีเสน่ห์และน่าหลงไหลจนยากจะหาที่อื่นมาเทียบได้

บรรดาผู้บริหารระดับสูงและผู้นำทั้งหลายของ RIWAY จะถือเอาการประชุมผู้นำระดับสูงในครั้งนี้ เป็นโอกาสในการประกาศแผนงานและเป้าหมายสำหรับปีใหม่ ในขณะเดียวกัน บรรดาผู้นำก็จะได้เพิ่มพูนความรู้ภายใต้ทัศนคติแบบญี่ปุ่นว่า “จงอย่ายอมแพ้” ความมุมานะ และความจงรักภักดี เพื่อนำมาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรและการตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรในทีมของตนเอง

เตรียมพบกับการเดินทางที่ทุกคนตั้งตารอคอย เชื่อว่าทุกคนต้องถูกใจอย่างแน่นอน