RIWAY

เปิดสาขาใหม่ไต้หวัน

RIWAYมีความภูมิใจในระบบและผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างมาก เราได้มอบสภาพแวดล้อมที่ดีและวัฒนธรรมเชิงบวกดึงดูดให้ผู้มีความสามารถโดดเด่นมากมายให้เข้าร่วม และเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าด้วยพันธกิจและความรับผิดชอบสูงนี้ เราสามารถสร้างความสำเร็จได้ดีเยี่ยมแน่นอน

RIWAY ไต้หวันก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 7 ปี โดยมีสาขา 5 สาขาจัดตั้งอยู่ที่ ยีหลาน ผิงตง หยุนหลิน เถาหยวน รวมถึงสาขาไทจงที่เพิ่งย้ายสำนักงานใหม่ และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2019

สิ่งดังกล่าวส่งผลให้ RIWAY ไต้หวันขยับขยายสาขาได้ถึง 12 สาขาทำให้ผู้นำของ RIWAY จำนวนมากสามารถอาศัยสาขาดังต้นแบ่งปันธุรกิจของRIWAY ให้คนทั่วทุกหนแห่งของไต้หวันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาด้วยความเป็นเลิศ ร่วมกันก้าวไปสู่ความสำเร็จที่สูงและไกลด้วยกัน และขอแสดงความยินดีกับ RIWAY ไต้หวันอีกครั้งกับการขยายสาขาเพิ่มในไต้หวัน