RIWAY

เปิดตัวแล้วกับวิดีโอ “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562

การมีขุมทรัพย์ความรู้นั้นมาจากการสั่งสม ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติที่จะสามารถครอบครองได้เพียงชั่วข้ามคืน และความรู้ใช่ว่าจะสามารถคัดลอกได้โดยตรง แต่สิ่งที่เราสามารถคัดลอกได้คือ ทัศนคติในการเรียนรู้และความนอบน้อมจากผู้นำเท่านั้น มาเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวเป็นผู้นำที่โดดเด่น และสำหรับวิดีโอ “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาอันน่าตื่นตาตื่นใจจากงานสัมมนาอบรม และสามารถดาวน์โหลดวิดีโอรูปแบบเต็มได้แล้ว เพื่อให้เราทุกคนสามารถทบทวนการแบ่งปันความรู้จากผู้นำในภูมิภาคต่าง ๆ โดยผ่านวิดีโอนี้ และให้การเรียนรู้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เพราะมันคือบันไดของการพัฒนา และเป็นรากฐานสำคัญในการก้าวสู่ความสำเร็จ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดวิดีโอรูปแบบเต็ม