RIWAY

วีดีโอสำหรับงานสัมมนาอบรมภาวะผู้นำ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2018 ได้ถูกเผยแพร่แล้ว

จงเลือกให้ตนเองได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในตนเอง นำเอาประสบการณ์ความสำเร็จมาใช้ในการฝึกฝนพัฒนาทีมงานและผู้นำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ และนี่คือสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ RIWAY ยึดมั่นเสมอมา ให้คนอีกมากมายมีโอกาสได้ค้นพบการเริ่มต้นและคุณค่าแห่งชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องเหมาะสมเช่นนี้

วิทยากรที่โดดเด่นทั้ง 15 ท่าน คือผู้ที่ถูกคัดเลือกจากทั้งหมด 219 ท่าน อย่าพลาดกับสิ่งที่พวกเขาได้แบ่งปัน เพราะนี่อาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอเต็มรูปแบบ