RIWAY

ดาวน์โหลดวีดีโอสำหรับงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 3ประจำปี 2018

ที่ RIWAY เราเชื่อมั่นและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะเราเชื่อว่าหนทางแห่งการเรียนรู้นั้นไม่มีวันสิ้นสุด

สำหรับงานสัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาคไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2018 ของ RIWAY International เราได้คัดเลือกผู้บรรยายรวม 20 ท่าน จากทั้งหมด 107 ท่าน ที่ร่วมกันแบ่งปันความรู้และเคล็ดลับดีๆ ในงานสัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาคที่จัดขึ้นรวม 18 แห่ง

เนื่องจากความรู้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับความสำเร็จ ดังนั้น มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจไปกับเราที่งานสัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาคผลักดันตัวเองไปข้างหน้าและก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริง

ดาว์นโหลดวีดีโอเต็ม!!