RIWAY

การให้คือการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

 

การให้ ไม่ใช่แค่การบริจาค แต่เป็นการเข้าไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนคนหนึ่ง นอกจากจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของตัวแทนจำหน่ายแล้ว RIWAY International ยังช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้คนรอบตัวที่ยังขาดโอกาสอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2013 RIWAY ได้บริจาคเงินราว 1,000,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ผ่านทาง World Vision Singapore และปีนี้ เราได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน One Humanity, One Hope Charity Dinner โดยทีมผู้บริหารหลักและกลุ่มผู้นำ Team Elite Pegasus ระดับสูงของเราได้ร่วมบริจาคเงินกว่า 368,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และประสบความสำเร็จในการประมูลของทุกชิ้นในงาน หลายปีที่ผ่านมา RIWAY ได้บริจาคเงินให้กับ World Vision Singapore ร่วม 1,297,776 ดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อนำไปช่วยชุมชนด้อยโอกาสและสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเขา