RIWAY
核心管理(总部) 管理(区域)
行销部 发展部 营运部 财务部 创构部 培训部 法务部
创构部

Hoya Hu

RIWAY 国际创构总监

对市场和产品进行研究和开发,规划和执行市场拓展。

Peter Wang
Alice See
Kent Tsai
Amos Chang
Amanda Hung
He Jun
Wang Hai Yan
Eric Wu
Ling Lin
Tess Lin
Tiffany Yap