RIWAY

AKT LASKAVOSTI
SRDCE PRO CHARITU


Vždy se podělte o to, co jste se naučili, protože tento správný přístup nám dá sílu, abychom více pomáhali společnosti, zvyšovali životní úroveň více rodinám a vytvářeli vyváženou společnost. Cestou k úspěchu a spokojenosti s naším životem hojnosti, bychom měli také rozsévat semínka lásky a ochotně přispívat společnosti.

Dne 3. dubna 2019 společnost RIWAY International znovu uplatnila veškerou sílu a zintenzivnila naše úsilí při charitativní aukci “Zažehnout společně milion srdcí”, která s přispěním 15 speciálně navržených broží RIWAY International, přinesla celkem 8.880.000 SGD a do které se každý ve jménu charity zapojil.


ČÍST DÁLE

13. května 2017 lídři RIWAY International rozzářili sál Singapur EXPO ve jménu charity a vybrali celkem 2.048.000 SGD. Tleskáme lidem, kteří napřeli veškeré své úsilí na dobročinnou činnost, a všem potřebným žehnáme.


ČÍST DÁLE