RIWAY

„Seminář pro vedoucí pracovníky společnosti za 1. čtvrtletí 2023

 Únor 2023

Pozitivní energie vyvolaná naším „Galavečerem k 15. výročí založení“ dala každému možnost přivítat v novém roce novou verzi sebe sama. Pojďme společně dál podporovat tuto pozitivní energii, co v sobě nosíme, s tím, jak společnost RIWAY opět přišla na trh s úžasným novým počinem: spustila totiž 100 seminářů „Dobývání světa – Seminář pro vedoucí pracovníky společnosti“.

Výkonný ředitel společnosti, pan Lim Boon Hong, se zaměří na to, aby pro „Seminář pro vedoucí pracovníky společnosti“ za 1. čtvrtletí nového roku proškolil více než 600 výjimečných řečníků. Ti pak využijí svých schopností duplikace a sílu více než stovky školení předají dál a tím dají každému účastníkovi semináře šanci začít nanovo.

Od začátku roku jsme spustili celou řadu velkých věcí. To ukazuje ambice společnosti RIWAY dosahovat ruku v ruce s ostatními výjimečných a úžasných věcí. A nejlepší strategií pro nepředvídatelné události je dál se školit a růst společně s týmem, obzvláště když člověk neví, jaké změny ve světě nastanou. Pokud se podíváte správným směrem, můžete začít s tím, že se soustředíte na výsledek a společně s našimi lídry na pozici Pegasus dobudete svět.