RIWAY

Výroční zasedání zaměstnanců RIWAY International 2021

Zatímco se svět pozvolna zotavuje z pandemie koronaviru, společnost RIWAY International dál kráčí rázně vpřed, protože jak praví jedno přísloví, „čas ani příboj na člověka nečekají“. V tomto novém úsvitu „pandemické generace“ chceme plout po proudu vývoje událostí a přizpůsobit se nové normě, a proto se naše Výroční zasedání zaměstnanců RIWAY International v roce 2021 konalo online. Všichni zaměstnanci společnosti RIWAY z nejrůznějších zemí se sešli virtuálně a poslechli si, kam společnost kráčí a jakou má vizi v roce, na jehož počátku stojíme.

Na rok 2020 nikdo ze společnosti RIWAY nezapomene. Naše virtuální setkání, na kterém jsme přivítali rok 2021, rovněž představovalo skvělou příležitost pro každého z nás načerpat síly na to, co nás čeká. Tento rok se těšíme na ještě větší růst a inovace pandemii navzdory, neboť společně kráčíme vpřed, poháněni společným úsilím a cíli, a vytváříme příležitosti, jež nemají hranic!