RIWAY
TEAM ELITE

ทีมอิลิทเพกาซัส II

ANTONO

หลังจากที่ได้กำหนดเป้าหมายที่แน่ชัดแล้ว เบื้องลึกในหัวใจของทีมอิลิทเพกาซัส Antono ก็ร้อนระอุไปด้วยเปลวไฟ ทุกวินาทีมีค่าสำหรับเขา จนเขาได้ค้นพบโอกาสพลิกผันชีวิตของตัวเองที่นี่

เขาเล่าว่า แต่ก่อนนั้นเขาเป็นคนที่เงียบและขี้อายมาก หลังจากที่เข้าร่วม RIWAY เขาได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเอง เมื่อมีความมั่นใจ เขาสามารถทำงานได้ด้วยความหนักแน่นและกระตือรือร้น เขาเชื่อว่าเมื่อใฝ่ฝันอยากได้สิ่งใด คุณต้องมีความกล้าและยืนหยัดให้ถึงที่สุด เพราะนี่คือหนทางสู่ความสำเร็จที่คุณต้องเดินผ่าน