RIWAY

สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ด้วยจิตวิญญาณแห่งการริเริ่มซ้ำใคร

RIWAY International มุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพียงหนึ่งเดียวมาเป็นเวลาหลายปี โดยเปลี่ยนจากความสมบูรณ์แบบสู่ความสมบูรณ์แบบขั้นสุด วันนี้ RIWAY ได้ก้าวข้ามมาตรฐานของอุตสาหกรรมอีกครั้งด้วยเทคโนโลยีหลัก และสิทธิบัตรเฉพาะ 5 รายการ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาอัตราส่วนทางโภชนาการที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อให้ PURTIER placenta กลายเป็น “1” ด้านผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่คุณต้องการในชีวิตประจำวัน