RIWAY
TEAM ELITE

ทีมอิลิทเพกาซัส VI

FAITH ANN

เธอใช้ทัศนคติที่เต็มไปด้วยความห่วงใยและความรับผิดชอบ จนสามารถนำพาทีมงานก้าวสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากที่ได้รู้จักกับ RIWAY เธอรีเซ็ตตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเพิ่มความแข็งแก่รงให้กับตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนรอบข้าง เธอได้นำความหวังมาให้กับทีมโดยการลงมือปฎิบัติจริง สร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้พวกเขามุ่งมั่นสู่เป้าหมายของตัวเอง

แสวงหาความสมบูรณ์แบบและไม่ปล่อยให้ตัวเองผ่อนคลายมากจนเกินไป แบกรับความรับผิดชอบและความหวังของครอบครัวและเพื่อนๆ  ในฐานะที่เธอรู้จักเป็นผู้ให้ใส่ใจและให้ความสำคัญกับสิ่งรอบตัว เธอหวังว่าจะช่วยเหลือคนเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกัน