RIWAY
TEAM ELITE

ทีมอิลิทเพกาซัส V

HASIM

ทีมอิลิทเพกาซัส II Hasim เข้าใจว่าหากต้องการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพ ก่อนอื่นต้องรู้จักพึ่งพาตนเอง รู้จักขวนขวายและฝึกตนเองให้แข็งแกร่ง หมั่นเรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาความคิดความสามารถและนำพาทีมงานก้าวไปข้างหน้าต่อไป ในระหว่างนี้ การได้กำลังใจจากบริษัทและเหล่าผู้นำต่างๆทำให้เขากล้าที่จะวิ่งไล่ตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ

หลังจากที่เข้าร่วม RIWAY เขาค้นพบว่าในสภาพแวดล้อมนี้ ทุกคนไม่ได้เห็นแก่ผลประโยชน์เป็นหลักแต่กลับเน้นการช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จเป็นหลัก ทุกคนเชื่อใจกัน สนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กัน เพื่อก้าวสู่ฝันไปพร้อมๆกัน