RIWAY
TEAM ELITE

ทีมอิลิทเพกาซัส II

HENDRI HUI

เมื่อเขาพบว่าสุขภาพทั้งภายในและภายนอกของตนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เขาก็หวังว่าคนรอบข้างจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและประสบความสำเร็จได้ด้วยเช่นกัน เวลาเป็นสิ่งที่มีค่า ฉะนั้นแล้วเขาจะกระตุ้นคนรอบข้างอยู่เสมอว่าให้ไขว่คว้าโอกาสสู่ความสำเร็จ เขาเองไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งที่สุดใน RIWAY

การยืนหยัดและยึดมั่นคือกุญแจสู่ความสำเร็จ การสนับสนุนของครอบครัวและทีมงานคือสิ่งที่ทำให้เขาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วม RIWAYโปรดจงให้โอกาสกับตัวเองสักครั้งหนึ่ง ส่วนผู้ที่กำลังต่อสู้อยู่นั้นจงอย่าชะล่าใจ จงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ตนเองบินได้ไกลได้สูงกว่าเดิม