RIWAY
TEAM ELITE

ทีมอิลิทเพกาซัส II

JAMES LAN

เมื่อ 10 ปีที่แล้วเขาเคยก่อภาระหนี้สินก้อนโต แต่เพื่อลูกๆ เขายอมรับชะตากรรมและเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญจนผ่านพ้นมาได้ในที่สุด และประสบการณ์ที่แสนเจ็บปวดนี้นี่เองที่ทำให้เขาประกาศก้องว่า “จากการที่ผมสามารถกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งหลังประสบปัญหาครั้งใหญ่ ดังนั้นต่อจากนี้ไป ไม่ว่าในอนาคตข้างหน้าผมจะต้องเผชิญกับปัญหาใดๆ อีกก็ตาม ผมจะไม่มีวันท้อถอยอย่างเด็ดขาด”

ตลอดการเดินทางของเขาใน RIWAY เขามีแต่ความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง เพราะเขาต้องการทำความเข้าใจและรู้ซึ้งถึงทักษะต่างๆ ของความเป็นผู้นำที่แท้จริง

จากการเรียนรู้และการฝึกฝน ทำให้เขาสามารถปรับตัวเองทีละเล็กละน้อยจนมีความเชี่ยวชาญและทักษะเพิ่มมากขึ้นในที่สุด เพราะเขารู้ดีว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เขาก็พร้อมเสมอที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้า