RIWAY
TEAM ELITE

ทีมอิลิทเพกาซัส V

JOHNSON YAP

เมื่อเขาเข้าใจในคุณค่าและวัฒนธรรมของ RIWAY สัมผัสถึงการเป็นส่วนหนึ่งของทีม ฉะนั้นเขาจึงมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไม่จำกัดต่อคนรอบข้าง และมีหน้าที่ดูแลพวกเขาให้มีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อกล้าหาญที่จะออกตามล่าความฝันของพวกเขาเอง

คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย หากคนคนหนึ่งมีความขยันและพร้อมที่จะต่อสู้ แต่ไม่มีเวทีที่ดีพร้อมที่จะให้เขาได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง เขารู้สึกขอบคุณ RIWAY ที่ทำให้เขาเหมือนได้เกิดใหม่ ได้ช่วยให้เขาและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จงหวงแหนสิ่งที่มีอยู่ในวันนี้ มอบความจริงใจให้กับธุรกิจนี้ แล้วคุณจะได้ผลตอบแทนเป็นทวีคูณ