RIWAY
TEAM ELITE

ทีมอิลิทเพกาซัส V

CARINA KANG

เมื่อทีมอิลิทเพกาซัส Kang Fangfang ได้ทำการฝึกอบรมให้กับทีมงาน และสร้างอาชีพของเธอใน RIWAY ทำให้เธอได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองไปในทางที่ดี นั้นคือเธอกลายเป็นบุคคลที่มีคุณค่า เป็นที่น่ายกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก

เมื่อเธอตัดสินใจลงหลักปักฐานอยู่ในสิงคโปร์ เธอเริ่มต้นจากการบริหารร้านเสื้อผ้าและหันมาทำธุรกิจที่ RIWAY จนเธอสามารถสร้างโลกใบใหม่แห่งธุรกิจได้สำเร็จผ่าน RIWAY เธอกล่าวว่า ความรู้สึกของการเป็นบุคคลที่มีคุณค่าที่ได้รับนี้ ทำให้เธอค้นพบแรงศรัทธาและเป้าหมายของชีวิต