RIWAY
TEAM ELITE

ทีมอิลิทเพกาซัส II

LIN CHIN YING

เขาได้ตั้งเป้าหมายอันยิ่งใหญ่เพื่อทีมงานของเขา พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำพากองทัพเพกาซัสบุกพิชิตโลก เขาจึงต้องกระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้บรรลุยอดขายตามที่ได้กำหนดไว้ เพราะเขาเชื่อว่าความสำเร็จต้องแลกมาด้วยความพยายาม

คุณค่าที่ดีที่สุดของคนคนหนึ่งคือการได้สร้างความสำเร็จให้กับคนอีกคนหนึ่ง ใช่เพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ เขาได้ให้ความสำคัญกับทีมงานเป็นอย่างยิ่ง ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่มีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียว จุดมุ่งหมายเพียงประการเดียวของเขาคือทำตัวเองให้ดีที่สุด จึงจะมีคุณสมบัติในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งได้