RIWAY
TEAM ELITE

ทีมอิลิทเพกาซัส V

TAN KIM LEE

เขาเชื่อมั่นในพลังของการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการสื่อสาร ดังนั้นเขาจึงสามารถนำพาทีมงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ในอดีตที่ผ่านมาเขามักลังเลเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ปัจจุบันเขากล้าที่จะตัดสินใจ และเมื่อเขาได้วางเป้าหมายต่างๆไว้ก็จะทำสิ่งนั้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่าต้องพบเจอกับปัญหาแต่เขาก็ไม่เคยกลัว เขารู้แต่เพียงว่าต้องก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นเอง

เป้าหมายของเขาคือช่วยให้ทีมงานมีความชำนาญในหลักการพื้นฐานสู่ความสำเร็จทั้ง 10 ประการ และทำให้ทุกคนในทีมงานสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งทีมอิลิทเพกาซัส