RIWAY
TEAM ELITE

ทีมอิลิทเพกาซัส VI

WOON TONG KONG

เพราะความกระตือรือร้น จริงจังเอาใจใส่ วางแผนอย่างรอบคอบและแม่นยำ จึงทำให้เขา ขึ้นสู่ตำแหน่งทีมอิลิทเพกาซัสได้สำเร็จ.

ความท้าทายและปัญหาต่างๆที่รุมเร้าในธุรกิจแบบดั่งเดิม RIWAY ทำให้เขาได้สุขภาพที่ดี และความเชื่อมั่นกลับคืนมา เขาเรียนรู้หลายๆอย่างจาก RIWAY เริ่มจากการปรับปรุงตัว เอง ทำตัวให้มีคุณค่า และช่วยเหลือผู้อื่นให้มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น!

เขามองเห็นความหวังใน RIWAY และเชื่อว่าไม่มีปัญหาใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้!