RIWAY

“คืนแห่งเกียรติยศ” ไตรมาสที่ 2 ปี 2566

 24 มิถุนายน 2566
 เกาสง อารีน่า

“สิ่งใดที่ควรค่าแก่การครอบครอง สิ่งนั้นย่อมควรค่าแก่การต่อสู้” เป็นประโยคที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้นำที่มีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในตลาด เช่นเดียวกับการเดินทางเพื่อไล่ตามเป้าหมายและความฝันที่ตัวเองต้องการมากที่สุด ความทุ่มเทพยายามทั้งหมดจึงกลายเป็นสมบัติล้ำค่าของพวกเขา

แล้วโอกาสใดเล่าที่จะเฉลิมฉลองความสำเร็จของพวกเขาได้ดีไปกว่าการได้รับเกียรติยศบนเวทีของ RIWAY International สำหรับผู้นำที่รู้เห็นคุณค่าและไขว่คว้าทุกโอกาสแล้ว เวทีนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพของพวกเขา ตลอดจนความมุ่งมั่นและคำมั่นสัญญาต่อธุรกิจและทีมงานของพวกเขาด้วย ให้พวกเราร่วมกันส่งเสียงเชียร์ให้กับทุกคนที่ได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่บนเวทีแห่งเกียรติยศนี้