RIWAY

“คืนแห่งเกียรติยศ” ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563

 20 กันยายน 2563
 เฟซบุ๊กไลฟ์
 19.00 น. (เวลาสิงคโปร์)

ปี 2563 นี้ถือเป็นบททดสอบสำหรับเราทุกคนที่ต้องเผชิญกับความกดดันต่าง ๆ แต่คนของ RIWAY ได้เปลี่ยนความกดดันให้เป็นพลังขับเคลื่อนสู่กระบวนทัศน์ใหม่

ในสถานการณ์ที่โอกาสและวิกฤติมาพร้อมกัน ทุกคนมีจุดเริ่มต้นจากจุดเดียวกัน การจะวิ่งไปถึงเส้นชัยได้ล้วนขึ้นอยู่กับตัวเอง แม้ไม่อาจล่วงรู้ได้ปลายทางข้างหน้าจะเจอกับอะไรบ้าง แต่ผู้นำของเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้แข็งแกร่งตามสภาพแวดล้อมสู่การเป็นผู้โดดเด่นในทีมที่สร้างความสำเร็จใน RIWAY อย่างภาคภูมิใจอีกครั้งในไตรมาสนี้

ดังนั้น ต้องห้ามพลาดติดตามงาน “คืนแห่งเกียรติยศ” ที่จัดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของ RIWAY และยังสามารถเห็นถึงความหาญกล้าของผู้นำไปด้วยกัน ในเดือนกันยายนนี้ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก 26 กันยายน 2563
 เฟซบุ๊กไลฟ์
 20.00 น. (เวลามาเลเซีย)

ปี 2563 นี้ถือเป็นบททดสอบสำหรับเราทุกคนที่ต้องเผชิญกับความกดดันต่าง ๆ แต่คนของ RIWAY ได้เปลี่ยนความกดดันให้เป็นพลังขับเคลื่อนสู่กระบวนทัศน์ใหม่

ในสถานการณ์ที่โอกาสและวิกฤติมาพร้อมกัน ทุกคนมีจุดเริ่มต้นจากจุดเดียวกัน การจะวิ่งไปถึงเส้นชัยได้ล้วนขึ้นอยู่กับตัวเอง แม้ไม่อาจล่วงรู้ได้ปลายทางข้างหน้าจะเจอกับอะไรบ้าง แต่ผู้นำของเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้แข็งแกร่งตามสภาพแวดล้อมสู่การเป็นผู้โดดเด่นในทีมที่สร้างความสำเร็จใน RIWAY อย่างภาคภูมิใจอีกครั้งในไตรมาสนี้

ดังนั้น ต้องห้ามพลาดติดตามงาน “คืนแห่งเกียรติยศ” ที่จัดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของ RIWAY และยังสามารถเห็นถึงความหาญกล้าของผู้นำไปด้วยกัน ในเดือนกันยายนนี้ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก 19 กันยายน 2563
 เฟซบุ๊กไลฟ์
 19.00 น. (WIB)

ปี 2563 นี้ถือเป็นบททดสอบสำหรับเราทุกคนที่ต้องเผชิญกับความกดดันต่าง ๆ แต่คนของ RIWAY ได้เปลี่ยนความกดดันให้เป็นพลังขับเคลื่อนสู่กระบวนทัศน์ใหม่

ในสถานการณ์ที่โอกาสและวิกฤติมาพร้อมกัน ทุกคนมีจุดเริ่มต้นจากจุดเดียวกัน การจะวิ่งไปถึงเส้นชัยได้ล้วนขึ้นอยู่กับตัวเอง แม้ไม่อาจล่วงรู้ได้ปลายทางข้างหน้าจะเจอกับอะไรบ้าง แต่ผู้นำของเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้แข็งแกร่งตามสภาพแวดล้อมสู่การเป็นผู้โดดเด่นในทีมที่สร้างความสำเร็จใน RIWAY อย่างภาคภูมิใจอีกครั้งในไตรมาสนี้

ดังนั้น ต้องห้ามพลาดติดตามงาน “คืนแห่งเกียรติยศ” ที่จัดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของ RIWAY และยังสามารถเห็นถึงความหาญกล้าของผู้นำไปด้วยกัน ในเดือนกันยายนนี้ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก 27 กันยายน 2563
 เฟซบุ๊กไลฟ์
 19.00 น. (เวลาไต้หวัน)

ปี 2563 นี้ถือเป็นบททดสอบสำหรับเราทุกคนที่ต้องเผชิญกับความกดดันต่าง ๆ แต่คนของ RIWAY ได้เปลี่ยนความกดดันให้เป็นพลังขับเคลื่อนสู่กระบวนทัศน์ใหม่

ในสถานการณ์ที่โอกาสและวิกฤติมาพร้อมกัน ทุกคนมีจุดเริ่มต้นจากจุดเดียวกัน การจะวิ่งไปถึงเส้นชัยได้ล้วนขึ้นอยู่กับตัวเอง แม้ไม่อาจล่วงรู้ได้ปลายทางข้างหน้าจะเจอกับอะไรบ้าง แต่ผู้นำของเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้แข็งแกร่งตามสภาพแวดล้อมสู่การเป็นผู้โดดเด่นในทีมที่สร้างความสำเร็จใน RIWAY อย่างภาคภูมิใจอีกครั้งในไตรมาสนี้

ดังนั้น ต้องห้ามพลาดติดตามงาน “คืนแห่งเกียรติยศ” ที่จัดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของ RIWAY และยังสามารถเห็นถึงความหาญกล้าของผู้นำไปด้วยกัน ในเดือนกันยายนนี้ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก 18 กันยายน 2563
 เฟซบุ๊กไลฟ์
 19.00 น. (เวลาประเทศไทย)

ปี 2563 นี้ถือเป็นบททดสอบสำหรับเราทุกคนที่ต้องเผชิญกับความกดดันต่าง ๆ แต่คนของ RIWAY ได้เปลี่ยนความกดดันให้เป็นพลังขับเคลื่อนสู่กระบวนทัศน์ใหม่

ในสถานการณ์ที่โอกาสและวิกฤติมาพร้อมกัน ทุกคนมีจุดเริ่มต้นจากจุดเดียวกัน การจะวิ่งไปถึงเส้นชัยได้ล้วนขึ้นอยู่กับตัวเอง แม้ไม่อาจล่วงรู้ได้ปลายทางข้างหน้าจะเจอกับอะไรบ้าง แต่ผู้นำของเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้แข็งแกร่งตามสภาพแวดล้อมสู่การเป็นผู้โดดเด่นในทีมที่สร้างความสำเร็จใน RIWAY อย่างภาคภูมิใจอีกครั้งในไตรมาสนี้

ดังนั้น ต้องห้ามพลาดติดตามงาน “คืนแห่งเกียรติยศ” ที่จัดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของ RIWAY และยังสามารถเห็นถึงความหาญกล้าของผู้นำไปด้วยกัน ในเดือนกันยายนนี้ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก 25 กันยายน 2563
 เฟซบุ๊กไลฟ์
 19.00 น. (เวลาฟิลิปปินส์)

ปี 2563 นี้ถือเป็นบททดสอบสำหรับเราทุกคนที่ต้องเผชิญกับความกดดันต่าง ๆ แต่คนของ RIWAY ได้เปลี่ยนความกดดันให้เป็นพลังขับเคลื่อนสู่กระบวนทัศน์ใหม่

ในสถานการณ์ที่โอกาสและวิกฤติมาพร้อมกัน ทุกคนมีจุดเริ่มต้นจากจุดเดียวกัน การจะวิ่งไปถึงเส้นชัยได้ล้วนขึ้นอยู่กับตัวเอง แม้ไม่อาจล่วงรู้ได้ปลายทางข้างหน้าจะเจอกับอะไรบ้าง แต่ผู้นำของเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้แข็งแกร่งตามสภาพแวดล้อมสู่การเป็นผู้โดดเด่นในทีมที่สร้างความสำเร็จใน RIWAY อย่างภาคภูมิใจอีกครั้งในไตรมาสนี้

ดังนั้น ต้องห้ามพลาดติดตามงาน “คืนแห่งเกียรติยศ” ที่จัดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของ RIWAY และยังสามารถเห็นถึงความหาญกล้าของผู้นำไปด้วยกัน ในเดือนกันยายนนี้ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก 25 กันยายน 2563
 เฟซบุ๊กไลฟ์
 19.00 น. (เวลาเมียนมาร์)

ปี 2563 นี้ถือเป็นบททดสอบสำหรับเราทุกคนที่ต้องเผชิญกับความกดดันต่าง ๆ แต่คนของ RIWAY ได้เปลี่ยนความกดดันให้เป็นพลังขับเคลื่อนสู่กระบวนทัศน์ใหม่

ในสถานการณ์ที่โอกาสและวิกฤติมาพร้อมกัน ทุกคนมีจุดเริ่มต้นจากจุดเดียวกัน การจะวิ่งไปถึงเส้นชัยได้ล้วนขึ้นอยู่กับตัวเอง แม้ไม่อาจล่วงรู้ได้ปลายทางข้างหน้าจะเจอกับอะไรบ้าง แต่ผู้นำของเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้แข็งแกร่งตามสภาพแวดล้อมสู่การเป็นผู้โดดเด่นในทีมที่สร้างความสำเร็จใน RIWAY อย่างภาคภูมิใจอีกครั้งในไตรมาสนี้

ดังนั้น ต้องห้ามพลาดติดตามงาน “คืนแห่งเกียรติยศ” ที่จัดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของ RIWAY และยังสามารถเห็นถึงความหาญกล้าของผู้นำไปด้วยกัน ในเดือนกันยายนนี้ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก 27 กันยายน 2563
 เฟซบุ๊กไลฟ์
 19:00 น. (เวลาญี่ปุ่น)

ปี 2563 นี้ถือเป็นบททดสอบสำหรับเราทุกคนที่ต้องเผชิญกับความกดดันต่าง ๆ แต่คนของ RIWAY ได้เปลี่ยนความกดดันให้เป็นพลังขับเคลื่อนสู่กระบวนทัศน์ใหม่

ในสถานการณ์ที่โอกาสและวิกฤติมาพร้อมกัน ทุกคนมีจุดเริ่มต้นจากจุดเดียวกัน การจะวิ่งไปถึงเส้นชัยได้ล้วนขึ้นอยู่กับตัวเอง แม้ไม่อาจล่วงรู้ได้ปลายทางข้างหน้าจะเจอกับอะไรบ้าง แต่ผู้นำของเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้แข็งแกร่งตามสภาพแวดล้อมสู่การเป็นผู้โดดเด่นในทีมที่สร้างความสำเร็จใน RIWAY อย่างภาคภูมิใจอีกครั้งในไตรมาสนี้

ดังนั้น ต้องห้ามพลาดติดตามงาน “คืนแห่งเกียรติยศ” ที่จัดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของ RIWAY และยังสามารถเห็นถึงความหาญกล้าของผู้นำไปด้วยกัน ในเดือนกันยายนนี้ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก 26 กันยายน 2563
 เฟซบุ๊กไลฟ์
 19.00 น. (เวลาฮ่องกง)

ปี 2563 นี้ถือเป็นบททดสอบสำหรับเราทุกคนที่ต้องเผชิญกับความกดดันต่าง ๆ แต่คนของ RIWAY ได้เปลี่ยนความกดดันให้เป็นพลังขับเคลื่อนสู่กระบวนทัศน์ใหม่

ในสถานการณ์ที่โอกาสและวิกฤติมาพร้อมกัน ทุกคนมีจุดเริ่มต้นจากจุดเดียวกัน การจะวิ่งไปถึงเส้นชัยได้ล้วนขึ้นอยู่กับตัวเอง แม้ไม่อาจล่วงรู้ได้ปลายทางข้างหน้าจะเจอกับอะไรบ้าง แต่ผู้นำของเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้แข็งแกร่งตามสภาพแวดล้อมสู่การเป็นผู้โดดเด่นในทีมที่สร้างความสำเร็จใน RIWAY อย่างภาคภูมิใจอีกครั้งในไตรมาสนี้

ดังนั้น ต้องห้ามพลาดติดตามงาน “คืนแห่งเกียรติยศ” ที่จัดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของ RIWAY และยังสามารถเห็นถึงความหาญกล้าของผู้นำไปด้วยกัน ในเดือนกันยายนนี้ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก 18 กันยายน 2563
 เฟซบุ๊กไลฟ์
 19.00 น. (เวลาเวียดนาม)

ปี 2563 นี้ถือเป็นบททดสอบสำหรับเราทุกคนที่ต้องเผชิญกับความกดดันต่าง ๆ แต่คนของ RIWAY ได้เปลี่ยนความกดดันให้เป็นพลังขับเคลื่อนสู่กระบวนทัศน์ใหม่

ในสถานการณ์ที่โอกาสและวิกฤติมาพร้อมกัน ทุกคนมีจุดเริ่มต้นจากจุดเดียวกัน การจะวิ่งไปถึงเส้นชัยได้ล้วนขึ้นอยู่กับตัวเอง แม้ไม่อาจล่วงรู้ได้ปลายทางข้างหน้าจะเจอกับอะไรบ้าง แต่ผู้นำของเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้แข็งแกร่งตามสภาพแวดล้อมสู่การเป็นผู้โดดเด่นในทีมที่สร้างความสำเร็จใน RIWAY อย่างภาคภูมิใจอีกครั้งในไตรมาสนี้

ดังนั้น ต้องห้ามพลาดติดตามงาน “คืนแห่งเกียรติยศ” ที่จัดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของ RIWAY และยังสามารถเห็นถึงความหาญกล้าของผู้นำไปด้วยกัน ในเดือนกันยายนนี้ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก 20 กันยายน 2563
 เฟซบุ๊กไลฟ์
 15:00 น. (เวลาเช็ก)

ปี 2563 นี้ถือเป็นบททดสอบสำหรับเราทุกคนที่ต้องเผชิญกับความกดดันต่าง ๆ แต่คนของ RIWAY ได้เปลี่ยนความกดดันให้เป็นพลังขับเคลื่อนสู่กระบวนทัศน์ใหม่

ในสถานการณ์ที่โอกาสและวิกฤติมาพร้อมกัน ทุกคนมีจุดเริ่มต้นจากจุดเดียวกัน การจะวิ่งไปถึงเส้นชัยได้ล้วนขึ้นอยู่กับตัวเอง แม้ไม่อาจล่วงรู้ได้ปลายทางข้างหน้าจะเจอกับอะไรบ้าง แต่ผู้นำของเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้แข็งแกร่งตามสภาพแวดล้อมสู่การเป็นผู้โดดเด่นในทีมที่สร้างความสำเร็จใน RIWAY อย่างภาคภูมิใจอีกครั้งในไตรมาสนี้

ดังนั้น ต้องห้ามพลาดติดตามงาน “คืนแห่งเกียรติยศ” ที่จัดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ของ RIWAY และยังสามารถเห็นถึงความหาญกล้าของผู้นำไปด้วยกัน ในเดือนกันยายนนี้ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก