RIWAY

มิถุนายน 2017 การประชุมผู้นำระดับสูง

 มิถุนายน 2017

การประชุมผู้นำระดับสูงของ RIWAY ในไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2017 ในครั้งนี้ เราจะกลับไปยังดินแดนที่เป็นจุดกำเนิดของ Purtier Placenta นิวซีแลนด์้

ที่ที่มีต้นหญ้าเขียวขจี มีแหล่งน้ำใสสะอาด มีอากาศบริสุทธิ์ อีกครั้งที่เหล่าผู้นำสามารถสัมผัสกับพลังที่ธรรมชาติมอบให้ เริ่มจากศูนย์แล้วเดินไปข้างหน้า เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ตนเอง พร้อมนำพาทีมงานก้าวสู่ความเป็นเลิศ

ให้โอกาสตัวเองได้เข้าร่วมงานการประชุมผู้นำระดับสูง มุ่งมั่นในชีวิตและอาชีพของคุณ ขัดเกลาตัวเอง เปลี่ยนแปลงตัวเอง เข้มงวดกับตัวเอง อ่อนน้อมต่อผู้อื่น เพื่อเป็นคุณอีกคนที่ดีกว่า

แล้วพบกันในงาน การประชุมผู้นำระดับสูง