RIWAY

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564

 6 พฤศจิกายน 2564

“การเริ่มต้น” เป็นเรื่องที่ยาก นั่นเป็นเพราะเราไม่รู้อะไรเลยในตอนเริ่มต้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนมักกลัวกับการริเริ่ม แต่ผู้นำของ RIWAY International ได้แสดงให้เราเห็นด้วยการลงมือปฏิบัติว่า ตราบใดที่เราเริ่มก้าวแรกด้วยความกล้า เราจะได้รับแรงบันดาลใจและการสนับสนุนจากกระบวนการเรียนรู้มากมาย จนค้นพบเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ซึ่งงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมกับการเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการฝึกฝนตนเอง

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 จัดขึ้นใน 7 ภูมิภาคซึ่งมีหัวข้อที่ต่างกันไป บนแพลตฟอร์มที่ผู้คนมุ่งสู่ “ความเป็นเลิศ” RIWAY และวิทยากรในไตรมาสนี้ได้ “ท้าทาย” และ “บรรลุเป้าหมาย” ไปพร้อมกับคุณ อีกทั้งได้วิเคราะห์ความสำคัญเกี่ยวกับการ “รีเซ็ตตัวเอง อุทิศตนเอง” “พลังแห่งความสามัคคี” และการ “กำหนดจุดยืน” อย่างที่ผู้นำของเรามักพูดอยู่เสมอว่า ตราบใดที่คุณเต็มใจที่จะเชื่อ เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง และเต็มใจที่จะเริ่มก้าวแรก RIWAY จะเป็น “การเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ” สำหรับคุณ

การเดินทางนับพันไมล์เริ่มต้นด้วยก้าวแรก “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” มุ่งสู่ “การเริ่มต้น” ไปพร้อมคุณ

หัวข้อ
รีเซ็ตตัวเอง อุทิศตนเอง

วิทยากร
General Manager, RIWAY Singapore Claudia Ong
Team Supreme Pegasus 7, 1 Ring Victor Tan
Team Supreme Pegasus 7, 1 Ring Jayden Ng
Team Supreme Pegasus 8 Woon Tong Kong 7 พฤศจิกายน 2564

“การเริ่มต้น” เป็นเรื่องที่ยาก นั่นเป็นเพราะเราไม่รู้อะไรเลยในตอนเริ่มต้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนมักกลัวกับการริเริ่ม แต่ผู้นำของ RIWAY International ได้แสดงให้เราเห็นด้วยการลงมือปฏิบัติว่า ตราบใดที่เราเริ่มก้าวแรกด้วยความกล้า เราจะได้รับแรงบันดาลใจและการสนับสนุนจากกระบวนการเรียนรู้มากมาย จนค้นพบเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ซึ่งงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมกับการเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการฝึกฝนตนเอง

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 จัดขึ้นใน 7 ภูมิภาคซึ่งมีหัวข้อที่ต่างกันไป บนแพลตฟอร์มที่ผู้คนมุ่งสู่ “ความเป็นเลิศ” RIWAY และวิทยากรในไตรมาสนี้ได้ “ท้าทาย” และ “บรรลุเป้าหมาย” ไปพร้อมกับคุณ อีกทั้งได้วิเคราะห์ความสำคัญเกี่ยวกับการ “รีเซ็ตตัวเอง อุทิศตนเอง” “พลังแห่งความสามัคคี” และการ “กำหนดจุดยืน” อย่างที่ผู้นำของเรามักพูดอยู่เสมอว่า ตราบใดที่คุณเต็มใจที่จะเชื่อ เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง และเต็มใจที่จะเริ่มก้าวแรก RIWAY จะเป็น “การเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ” สำหรับคุณ

การเดินทางนับพันไมล์เริ่มต้นด้วยก้าวแรก “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” มุ่งสู่ “การเริ่มต้น” ไปพร้อมคุณ

หัวข้อ
บรรลุเป้าหมาย

วิทยากร
General Manager, RIWAY Malaysia Ivy See
Team Supreme Pegasus 5, 3 Rings Tan Yet Li
Team Supreme Pegasus 6 Johnson Yap
Team Supreme Pegasus 5 Penny Lee
Team Supreme Pegasus 3 Keith Chee 6 พฤศจิกายน 2564

“การเริ่มต้น” เป็นเรื่องที่ยาก นั่นเป็นเพราะเราไม่รู้อะไรเลยในตอนเริ่มต้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนมักกลัวกับการริเริ่ม แต่ผู้นำของ RIWAY International ได้แสดงให้เราเห็นด้วยการลงมือปฏิบัติว่า ตราบใดที่เราเริ่มก้าวแรกด้วยความกล้า เราจะได้รับแรงบันดาลใจและการสนับสนุนจากกระบวนการเรียนรู้มากมาย จนค้นพบเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ซึ่งงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมกับการเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการฝึกฝนตนเอง

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 จัดขึ้นใน 7 ภูมิภาคซึ่งมีหัวข้อที่ต่างกันไป บนแพลตฟอร์มที่ผู้คนมุ่งสู่ “ความเป็นเลิศ” RIWAY และวิทยากรในไตรมาสนี้ได้ “ท้าทาย” และ “บรรลุเป้าหมาย” ไปพร้อมกับคุณ อีกทั้งได้วิเคราะห์ความสำคัญเกี่ยวกับการ “รีเซ็ตตัวเอง อุทิศตนเอง” “พลังแห่งความสามัคคี” และการ “กำหนดจุดยืน” อย่างที่ผู้นำของเรามักพูดอยู่เสมอว่า ตราบใดที่คุณเต็มใจที่จะเชื่อ เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง และเต็มใจที่จะเริ่มก้าวแรก RIWAY จะเป็น “การเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ” สำหรับคุณ

การเดินทางนับพันไมล์เริ่มต้นด้วยก้าวแรก “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” มุ่งสู่ “การเริ่มต้น” ไปพร้อมคุณ

หัวข้อ
การเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ

วิทยากร
RIWAY International Senior Director Dato’ Kenny Wong
Team Supreme Pegasus 5 Antono
Team Supreme Pegasus 3 Rico Lee
Team Supreme Pegasus 2 Donny 6 พฤศจิกายน 2564

“การเริ่มต้น” เป็นเรื่องที่ยาก นั่นเป็นเพราะเราไม่รู้อะไรเลยในตอนเริ่มต้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนมักกลัวกับการริเริ่ม แต่ผู้นำของ RIWAY International ได้แสดงให้เราเห็นด้วยการลงมือปฏิบัติว่า ตราบใดที่เราเริ่มก้าวแรกด้วยความกล้า เราจะได้รับแรงบันดาลใจและการสนับสนุนจากกระบวนการเรียนรู้มากมาย จนค้นพบเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ซึ่งงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมกับการเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการฝึกฝนตนเอง

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 จัดขึ้นใน 7 ภูมิภาคซึ่งมีหัวข้อที่ต่างกันไป บนแพลตฟอร์มที่ผู้คนมุ่งสู่ “ความเป็นเลิศ” RIWAY และวิทยากรในไตรมาสนี้ได้ “ท้าทาย” และ “บรรลุเป้าหมาย” ไปพร้อมกับคุณ อีกทั้งได้วิเคราะห์ความสำคัญเกี่ยวกับการ “รีเซ็ตตัวเอง อุทิศตนเอง” “พลังแห่งความสามัคคี” และการ “กำหนดจุดยืน” อย่างที่ผู้นำของเรามักพูดอยู่เสมอว่า ตราบใดที่คุณเต็มใจที่จะเชื่อ เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง และเต็มใจที่จะเริ่มก้าวแรก RIWAY จะเป็น “การเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ” สำหรับคุณ

การเดินทางนับพันไมล์เริ่มต้นด้วยก้าวแรก “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” มุ่งสู่ “การเริ่มต้น” ไปพร้อมคุณ

หัวข้อ
ความท้าทาย

วิทยากร
RIWAY International Chief Training Officer
General Manager, RIWAY Taiwan Ted Tan
Team Supreme Pegasus 6, 1 Ring Lin Chin Ying
Team Supreme Pegasus 6 Koo Thiam Chai
Team Supreme Pegasus 5 Chiu Cheng Hsiu 7 พฤศจิกายน 2564

“การเริ่มต้น” เป็นเรื่องที่ยาก นั่นเป็นเพราะเราไม่รู้อะไรเลยในตอนเริ่มต้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนมักกลัวกับการริเริ่ม แต่ผู้นำของ RIWAY International ได้แสดงให้เราเห็นด้วยการลงมือปฏิบัติว่า ตราบใดที่เราเริ่มก้าวแรกด้วยความกล้า เราจะได้รับแรงบันดาลใจและการสนับสนุนจากกระบวนการเรียนรู้มากมาย จนค้นพบเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ซึ่งงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมกับการเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการฝึกฝนตนเอง

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 จัดขึ้นใน 7 ภูมิภาคซึ่งมีหัวข้อที่ต่างกันไป บนแพลตฟอร์มที่ผู้คนมุ่งสู่ “ความเป็นเลิศ” RIWAY และวิทยากรในไตรมาสนี้ได้ “ท้าทาย” และ “บรรลุเป้าหมาย” ไปพร้อมกับคุณ อีกทั้งได้วิเคราะห์ความสำคัญเกี่ยวกับการ “รีเซ็ตตัวเอง อุทิศตนเอง” “พลังแห่งความสามัคคี” และการ “กำหนดจุดยืน” อย่างที่ผู้นำของเรามักพูดอยู่เสมอว่า ตราบใดที่คุณเต็มใจที่จะเชื่อ เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง และเต็มใจที่จะเริ่มก้าวแรก RIWAY จะเป็น “การเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ” สำหรับคุณ

การเดินทางนับพันไมล์เริ่มต้นด้วยก้าวแรก “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” มุ่งสู่ “การเริ่มต้น” ไปพร้อมคุณ

หัวข้อ
เผยศักยภาพที่เหนือกว่า

วิทยากร
General Manager, RIWAY Philippines James Cheong
Team Supreme Pegasus 3 Rolando Layon Panit
Team Supreme Pegasus 1, 1 Ring Rex Bugcalao
Team Supreme Pegasus 2 Menchie Anne Misa 7 พฤศจิกายน 2564

“การเริ่มต้น” เป็นเรื่องที่ยาก นั่นเป็นเพราะเราไม่รู้อะไรเลยในตอนเริ่มต้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนมักกลัวกับการริเริ่ม แต่ผู้นำของ RIWAY International ได้แสดงให้เราเห็นด้วยการลงมือปฏิบัติว่า ตราบใดที่เราเริ่มก้าวแรกด้วยความกล้า เราจะได้รับแรงบันดาลใจและการสนับสนุนจากกระบวนการเรียนรู้มากมาย จนค้นพบเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ซึ่งงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมกับการเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการฝึกฝนตนเอง

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 จัดขึ้นใน 7 ภูมิภาคซึ่งมีหัวข้อที่ต่างกันไป บนแพลตฟอร์มที่ผู้คนมุ่งสู่ “ความเป็นเลิศ” RIWAY และวิทยากรในไตรมาสนี้ได้ “ท้าทาย” และ “บรรลุเป้าหมาย” ไปพร้อมกับคุณ อีกทั้งได้วิเคราะห์ความสำคัญเกี่ยวกับการ “รีเซ็ตตัวเอง อุทิศตนเอง” “พลังแห่งความสามัคคี” และการ “กำหนดจุดยืน” อย่างที่ผู้นำของเรามักพูดอยู่เสมอว่า ตราบใดที่คุณเต็มใจที่จะเชื่อ เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง และเต็มใจที่จะเริ่มก้าวแรก RIWAY จะเป็น “การเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ” สำหรับคุณ

การเดินทางนับพันไมล์เริ่มต้นด้วยก้าวแรก “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” มุ่งสู่ “การเริ่มต้น” ไปพร้อมคุณ

หัวข้อ
กำหนดจุดยืน

วิทยากร
General Manager, RIWAY Japan Eric Chen
Team Supreme Pegasus 4 Diane Jemma Ang
Team Supreme Pegasus 3 Murashita Hideki
Team Supreme Pegasus 2 Tatsukawa Naomi 7 พฤศจิกายน 2564

“การเริ่มต้น” เป็นเรื่องที่ยาก นั่นเป็นเพราะเราไม่รู้อะไรเลยในตอนเริ่มต้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนมักกลัวกับการริเริ่ม แต่ผู้นำของ RIWAY International ได้แสดงให้เราเห็นด้วยการลงมือปฏิบัติว่า ตราบใดที่เราเริ่มก้าวแรกด้วยความกล้า เราจะได้รับแรงบันดาลใจและการสนับสนุนจากกระบวนการเรียนรู้มากมาย จนค้นพบเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ซึ่งงาน “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมกับการเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการฝึกฝนตนเอง

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 จัดขึ้นใน 7 ภูมิภาคซึ่งมีหัวข้อที่ต่างกันไป บนแพลตฟอร์มที่ผู้คนมุ่งสู่ “ความเป็นเลิศ” RIWAY และวิทยากรในไตรมาสนี้ได้ “ท้าทาย” และ “บรรลุเป้าหมาย” ไปพร้อมกับคุณ อีกทั้งได้วิเคราะห์ความสำคัญเกี่ยวกับการ “รีเซ็ตตัวเอง อุทิศตนเอง” “พลังแห่งความสามัคคี” และการ “กำหนดจุดยืน” อย่างที่ผู้นำของเรามักพูดอยู่เสมอว่า ตราบใดที่คุณเต็มใจที่จะเชื่อ เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง และเต็มใจที่จะเริ่มก้าวแรก RIWAY จะเป็น “การเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ” สำหรับคุณ

การเดินทางนับพันไมล์เริ่มต้นด้วยก้าวแรก “สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” มุ่งสู่ “การเริ่มต้น” ไปพร้อมคุณ

หัวข้อ
พลังแห่งความสามัคคี

วิทยากร
RIWAY International Chief Training Officer Ted Tan
Team Supreme Pegasus 5 Liu Yizhi
Team Supreme Pegasus 3 Maggie Liu
Team Supreme Pegasus 3 Pan Mei