RIWAY

“การประชุมผู้นำระดับสูง” RIWAY International ไตรมาสที่ 2

 2 มิถุนายน 2564

ทุกการประชุมที่จัดขึ้นโดย RIWAY International ล้วนแต่มีความหมาย และยังช่วยให้เราก้าวสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จได้ทั้งสิ้น หนึ่งการประชุมที่มีเพียงผู้นำระดับสูงเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วม และเสมือนเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนอันทรงพลังที่ทำให้ทุกคนปรารถนาที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำที่สามารถรับเกียรตินี้ ซึ่งการประชุมของ RIWAY International ที่มีรูปแบบดั่งกล่าวนี้ก็คือ “การประชุมผู้นำระดับสูง”

“การประชุมผู้นำระดับสูง” ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งนี้มีประธานกรรมการบริหาร RIWAY International เป็นผู้นำการประชุม ซึ่งได้เชิญผู้นำที่มี 1 วงแหวนขึ้นไปเท่านั้นเข้าร่วมงาน การประชุมในครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง อยู่ที่ว่าคุณได้เป็นหนึ่งในผู้นำระดับสูงที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้หรือไม่