RIWAY

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

 7 พฤษภาคม 2565
 สิงคโปร์

ด้วยรากฐานที่หยั่งลึกในภูมิภาค เราก้าวสู่ระดับสากลด้วยการนำทางจากผู้นำทั่วทุกภูมิภาค

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ของ RIWAY International ไม่เคยเชิญวิทยากรจากข้างนอก แต่ทุกคนล้วนเป็นผู้นำหรือบุคลากรจากภายในองค์กรในการแบ่งปันประสบการณ์อันมีค่าของพวกเขา ดังนั้นสัมมนาอบรมไม่เพียงแค่บ่มเพาะหรือฝึกฝนความสามารถเพื่อกลายเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น ขณะเดียวกันยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญในการบ่มเพาะผู้นำให้กลายเป็นวิทยากร

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 2 จะทำให้เราเริ่มต้นจากศูนย์ควบคู่กับการพัฒนาตนเอง ปลุกไฟในการเรียนรู้และความปรารถนาที่จะตามหาความฝัน พร้อมทำฝันให้เป็นจริงจากการฝึกฝนและการลงมือทำ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จมาจากความพยายาม เช่นเดียวกับอันดับ 1 ทุกคนที่ต่างมาจากการฝึกฝน เดือนพฤษภาคม 2565 เป็น “เดือนแห่งงานสัมมนาอบรม” ของ RIWAY ร่วมกันฝึกฝนความสามารถจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในไตรมาสใหม่นี้ เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและราบรื่น

วิทยากร
General Manager, RIWAY Singapore Claudia Ong (Conductor) – หลักการ
Team Supreme Pegasus 9, 2 Rings Jayden Ng – มายเซ็ต
Team Supreme Pegasus 9 Woon Tong Kong – ความจริง
Team Supreme Pegasus 6 Kelvin Kuah – จุดยืน
Team Supreme Pegasus 5 Nelson Ng – สไตล์ด้วยรากฐานที่หยั่งลึกในภูมิภาค เราก้าวสู่ระดับสากลด้วยการนำทางจากผู้นำทั่วทุกภูมิภาค

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ของ RIWAY International ไม่เคยเชิญวิทยากรจากข้างนอก แต่ทุกคนล้วนเป็นผู้นำหรือบุคลากรจากภายในองค์กรในการแบ่งปันประสบการณ์อันมีค่าของพวกเขา ดังนั้นสัมมนาอบรมไม่เพียงแค่บ่มเพาะหรือฝึกฝนความสามารถเพื่อกลายเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น ขณะเดียวกันยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญในการบ่มเพาะผู้นำให้กลายเป็นวิทยากร

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 2 จะทำให้เราเริ่มต้นจากศูนย์ควบคู่กับการพัฒนาตนเอง ปลุกไฟในการเรียนรู้และความปรารถนาที่จะตามหาความฝัน พร้อมทำฝันให้เป็นจริงจากการฝึกฝนและการลงมือทำ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จมาจากความพยายาม เช่นเดียวกับอันดับ 1 ทุกคนที่ต่างมาจากการฝึกฝน เดือนพฤษภาคม 2565 เป็น “เดือนแห่งงานสัมมนาอบรม” ของ RIWAY ร่วมกันฝึกฝนความสามารถจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในไตรมาสใหม่นี้ เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและราบรื่น

7 พฤษภาคม 2565
กัวลาลัมเปอร์

วิทยากร
General Manager, RIWAY Malaysia Ivy See (Conductor) – One More Round
Team Supreme Pegasus 4, 1 Ring Low Chin Joo – ผลของการยืนหยัด
Team Supreme Pegasus 5 Jimmy Yap – ความฝันแรกเร่ิม
Team Supreme Pegasus 5 Keith Chee – ลงมืออย่างรวดเร็ว
Team Supreme Pegasus 3 Melissa Sow – ความสำคัญของการประชุม
Team Supreme Pegasus 2 George Ng – คุณค่าของชีวิต

 
14 พฤษภาคม 2565
กูชิง

วิทยากร
General Manager, RIWAY Malaysia Ivy See (Conductor) – One More Round
Team Supreme Pegasus 5, 1 Ring Alan Chung – ทีมงาน
Team Supreme Pegasus 6 Penny Lee – จุดยืน
Team Supreme Pegasus 5 Alex Chan – ความฝัน
Team Supreme Pegasus 3 Sam Siew – มาตรฐาน
Team Supreme Pegasus 2 Lester Ling – ศักยภาพด้วยรากฐานที่หยั่งลึกในภูมิภาค เราก้าวสู่ระดับสากลด้วยการนำทางจากผู้นำทั่วทุกภูมิภาค

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ของ RIWAY International ไม่เคยเชิญวิทยากรจากข้างนอก แต่ทุกคนล้วนเป็นผู้นำหรือบุคลากรจากภายในองค์กรในการแบ่งปันประสบการณ์อันมีค่าของพวกเขา ดังนั้นสัมมนาอบรมไม่เพียงแค่บ่มเพาะหรือฝึกฝนความสามารถเพื่อกลายเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น ขณะเดียวกันยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญในการบ่มเพาะผู้นำให้กลายเป็นวิทยากร

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 2 จะทำให้เราเริ่มต้นจากศูนย์ควบคู่กับการพัฒนาตนเอง ปลุกไฟในการเรียนรู้และความปรารถนาที่จะตามหาความฝัน พร้อมทำฝันให้เป็นจริงจากการฝึกฝนและการลงมือทำ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จมาจากความพยายาม เช่นเดียวกับอันดับ 1 ทุกคนที่ต่างมาจากการฝึกฝน เดือนพฤษภาคม 2565 เป็น “เดือนแห่งงานสัมมนาอบรม” ของ RIWAY ร่วมกันฝึกฝนความสามารถจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในไตรมาสใหม่นี้ เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและราบรื่น

9 พฤษภาคม 2565
เปกันบารู

วิทยากร
Team Supreme Pegasus 2 Kendrick – ทีมงานที่ใช่
Team Supreme Pegasus 1 Handri – ทัศนคติกำหนดทุกสิ่งอย่าง
Team Supreme Pegasus 1 Peng Wie – สู่เป้าหมายที่ทรงคุณค่า
Team Supreme Pegasus 1 Surianto – ความสำคัญของการประชุม
Team Elite Pegasus Joko Kristiono – เอาชนะความกลัวภายในใจ

 
12 พฤษภาคม 2565
เมดาน

วิทยากร
Team Supreme Pegasus 9, 2 Rings Hasim – หลักการ
Team Supreme Pegasus 3 Christopel – มายเซ็ตกว้างไกล ความสำเร็จยิ่งใหญ่
Team Supreme Pegasus 1 Andy – จุดยืน
Team Elite Pegasus Aryanto Liangso – สไตล์
Team Elite Pegasus Budi Hartono – หลักเกณฑ์

14 พฤษภาคม 2565
บาตัม

วิทยากร
Team Supreme Pegasus 5 Antono – ปลุกยักษ์ในใจคุณ
Team Supreme Pegasus 5 Rico Lee – แค่อยากหรือต้องการ
Team Supreme Pegasus 1, 1 Ring Adi Wijaya – กฏแห่งการยืมแรง
Team Supreme Pegasus 2 Donny – ทัศนคติกำหนดทุกสิ่งอย่าง
Team Elite Pegasus Aris Wijaya – ช่วงเวลาของฉันที่ RIWAY

 
18 พฤษภาคม 2565
สุราบายา

วิทยากร
Team Supreme Pegasus 1 Linda Kartika – ระบบที่เรียบง่ายและสมบูรณ์แบบ
Team Elite Pegasus Maria Celinda – เหตุผลที่ต้องชนะ
Team Elite Phoenix Christiana – ทัศนคติที่ถูกต้อง
Team Elite Phoenix Susilowati – แพลตฟอร์มความร่วมมือที่ดีที่สุด
Development Manager Angga Sumantri – ก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม หลังการประชุม

21 พฤษภาคม 2565
จาการ์ตา

วิทยากร
Team Supreme Pegasus 5 Ivawaty – จุดยืนกำหนดสถานะ
Team Supreme Pegasus 2, 1 Ring Yanto Hia – ลงมือ ลงมือ และลงมือทำ
Team Supreme Pegasus 2 Hendri Hui – พลังเชิงบวก
Team Supreme Pegasus 2 Erwin – ตามรอยความสำเร็จ
Team Elite Pegasus Erwin Tjua – วิเคราะห์ RIWAY ในเชิงลึก 14 พฤษภาคม 2565
 ไทเป

ด้วยรากฐานที่หยั่งลึกในภูมิภาค เราก้าวสู่ระดับสากลด้วยการนำทางจากผู้นำทั่วทุกภูมิภาค

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ของ RIWAY International ไม่เคยเชิญวิทยากรจากข้างนอก แต่ทุกคนล้วนเป็นผู้นำหรือบุคลากรจากภายในองค์กรในการแบ่งปันประสบการณ์อันมีค่าของพวกเขา ดังนั้นสัมมนาอบรมไม่เพียงแค่บ่มเพาะหรือฝึกฝนความสามารถเพื่อกลายเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น ขณะเดียวกันยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญในการบ่มเพาะผู้นำให้กลายเป็นวิทยากร

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 2 จะทำให้เราเริ่มต้นจากศูนย์ควบคู่กับการพัฒนาตนเอง ปลุกไฟในการเรียนรู้และความปรารถนาที่จะตามหาความฝัน พร้อมทำฝันให้เป็นจริงจากการฝึกฝนและการลงมือทำ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จมาจากความพยายาม เช่นเดียวกับอันดับ 1 ทุกคนที่ต่างมาจากการฝึกฝน เดือนพฤษภาคม 2565 เป็น “เดือนแห่งงานสัมมนาอบรม” ของ RIWAY ร่วมกันฝึกฝนความสามารถจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในไตรมาสใหม่นี้ เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและราบรื่น

วิทยากร
RIWAY International Chief Training Officer
General Manager, RIWAY Taiwan Ted Tan (Conductor) – บุคคล
Team Supreme Pegasus 9, 4 Rings Feng Yu En – เจตนารมณ์แรกเริ่ม
Team Supreme Pegasus 9, 3 Rings Chiu Yen Hao – คุณค่า
Team Supreme Pegasus 9, 1 Ring Lin Chin Ying – ทัศนคติ
Team Supreme Pegasus 9 He Ling Li – จุดยืน
Team Supreme Pegasus 9 Sky Chang – การประชุม
Team Supreme Pegasus 9 Rene Wan – ความท้าทายด้วยรากฐานที่หยั่งลึกในภูมิภาค เราก้าวสู่ระดับสากลด้วยการนำทางจากผู้นำทั่วทุกภูมิภาค

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ของ RIWAY International ไม่เคยเชิญวิทยากรจากข้างนอก แต่ทุกคนล้วนเป็นผู้นำหรือบุคลากรจากภายในองค์กรในการแบ่งปันประสบการณ์อันมีค่าของพวกเขา ดังนั้นสัมมนาอบรมไม่เพียงแค่บ่มเพาะหรือฝึกฝนความสามารถเพื่อกลายเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น ขณะเดียวกันยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญในการบ่มเพาะผู้นำให้กลายเป็นวิทยากร

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 2 จะทำให้เราเริ่มต้นจากศูนย์ควบคู่กับการพัฒนาตนเอง ปลุกไฟในการเรียนรู้และความปรารถนาที่จะตามหาความฝัน พร้อมทำฝันให้เป็นจริงจากการฝึกฝนและการลงมือทำ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จมาจากความพยายาม เช่นเดียวกับอันดับ 1 ทุกคนที่ต่างมาจากการฝึกฝน เดือนพฤษภาคม 2565 เป็น “เดือนแห่งงานสัมมนาอบรม” ของ RIWAY ร่วมกันฝึกฝนความสามารถจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในไตรมาสใหม่นี้ เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและราบรื่น

7 พฤษภาคม 2565
เชียงราย

วิทยากร
General Manager, RIWAY Thailand Taizhen Lee (Conductor) – บุคคล
Team Supreme Pegasus 9, 5 Rings Andy Saw – ศักยภาพทางการตลาด
Team Elite Pegasus Pikul Sornkaew – องค์กร
Team Elite Pavo Kyu Sein Hnin Hnin Aye – แผนงาน
Team Elite Pavo Punyada Jirakulpong – ระบบ
Development Manager Cruz Chol – ผลิตภัณฑ์t

 
11 พฤษภาคม 2565
นครพนม

วิทยากร
General Manager, RIWAY Thailand Taizhen Lee (Conductor) – บุคคล
Team Supreme Pegasus 3 Jenny Lim – ศักยภาพทางการตลาด
Team Elite Pavo K-Lin Lim – องค์กร
Team Elite Pavo Ketsarapat Chueakhampeng – แผนงาน
Team Elite Pavo Chaveevan Thongkum – ระบบ
Development Manager Brad Liang – ผลิตภัณฑ์

14 พฤษภาคม 2565
กรุงเทพมหานคร

วิทยากร
General Manager, RIWAY Thailand Taizhen Lee (Conductor) – ศักยภาพทางการตลาด
Team Elite Pegasus Moei Saeswi – องค์กร
Team Elite Pegasus Pounlork – แผนงาน
Team Elite Pavo Woraesara Sumpaongern – ผลิตภัณฑ์
Team Elite Pavo Rewat Chiapakdee – ระบบ
Team Elite Pavo Busaba Meemanee – บุคคล

 


ด้วยรากฐานที่หยั่งลึกในภูมิภาค เราก้าวสู่ระดับสากลด้วยการนำทางจากผู้นำทั่วทุกภูมิภาค

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ของ RIWAY International ไม่เคยเชิญวิทยากรจากข้างนอก แต่ทุกคนล้วนเป็นผู้นำหรือบุคลากรจากภายในองค์กรในการแบ่งปันประสบการณ์อันมีค่าของพวกเขา ดังนั้นสัมมนาอบรมไม่เพียงแค่บ่มเพาะหรือฝึกฝนความสามารถเพื่อกลายเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น ขณะเดียวกันยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญในการบ่มเพาะผู้นำให้กลายเป็นวิทยากร

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 2 จะทำให้เราเริ่มต้นจากศูนย์ควบคู่กับการพัฒนาตนเอง ปลุกไฟในการเรียนรู้และความปรารถนาที่จะตามหาความฝัน พร้อมทำฝันให้เป็นจริงจากการฝึกฝนและการลงมือทำ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จมาจากความพยายาม เช่นเดียวกับอันดับ 1 ทุกคนที่ต่างมาจากการฝึกฝน เดือนพฤษภาคม 2565 เป็น “เดือนแห่งงานสัมมนาอบรม” ของ RIWAY ร่วมกันฝึกฝนความสามารถจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในไตรมาสใหม่นี้ เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและราบรื่น

6 พฤษภาคม 2565
ดาเวา

วิทยากร
General Manager, RIWAY Philippines James Cheong (Conductor) – ไกลแค่ไหน
Team Supreme Pegasus 1, 1 Ring Rex Bugcalao – ก้าวสู่อิสรภาพทางการเงิน
Team Supreme Pegasus 1 Ted Sombrio – 4 เงื่อนไขสู่ความสำเร็จ
Team Elite Pegasus Jeddah Lyn Monte – การลงทุนที่ดีที่สุด
Team Elite Pegasus Roland Chevy Lim – เลือกที่จะถูกกระตุ้น
Training Instructor JD Villaflor – ทีมที่สมบูรณ์แบบ

 
11 พฤษภาคม 2565
เซบู

วิทยากร
General Manager, RIWAY Philippines James Cheong (Conductor) – นานเท่าไหร่
Team Supreme Pegasus 2 Menchie Anne Misa – แสงแห่งความหวัง
Team Supreme Pegasus 1 Lo Mann Shiuan – การปิดการขายคือทุกสิ่งอย่าง
Team Supreme Pegasus 1 Elizabeth – เสน่ห์ของ RIWAY
Team Elite Pegasus Theodore Thong – แค่เดินตามรอย
Development Manager Robert Rivero – RIWAY ที่ฉันเห็น

14 พฤษภาคม 2565
มะนิลา

วิทยากร
General Manager, RIWAY Philippines James Cheong (Conductor) – ใหญ่แค่ไหน
RIWAY International Deputy Chief Development Officer Howie Soong – เหตุผลที่ต้องยืนหยัด
Team Supreme Pegasus 7 Diane Jemma Ang – มุมมองระดับโลก มุมมอง RIWAY
Team Supreme Pegasus 6 Faith Ann – แค่อยากหรือต้องการ
Team Supreme Pegasus 5 Rolando Layon Panit – อุทิศ
Team Supreme Pegasus 3, 1 Ring Raymond Thong – ยิ่งเก่ง ยิ่งแกร่ง 15 พฤษภาคม 2565
 กรุงเทพมหานคร

ด้วยรากฐานที่หยั่งลึกในภูมิภาค เราก้าวสู่ระดับสากลด้วยการนำทางจากผู้นำทั่วทุกภูมิภาค

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ของ RIWAY International ไม่เคยเชิญวิทยากรจากข้างนอก แต่ทุกคนล้วนเป็นผู้นำหรือบุคลากรจากภายในองค์กรในการแบ่งปันประสบการณ์อันมีค่าของพวกเขา ดังนั้นสัมมนาอบรมไม่เพียงแค่บ่มเพาะหรือฝึกฝนความสามารถเพื่อกลายเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น ขณะเดียวกันยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญในการบ่มเพาะผู้นำให้กลายเป็นวิทยากร

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 2 จะทำให้เราเริ่มต้นจากศูนย์ควบคู่กับการพัฒนาตนเอง ปลุกไฟในการเรียนรู้และความปรารถนาที่จะตามหาความฝัน พร้อมทำฝันให้เป็นจริงจากการฝึกฝนและการลงมือทำ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จมาจากความพยายาม เช่นเดียวกับอันดับ 1 ทุกคนที่ต่างมาจากการฝึกฝน เดือนพฤษภาคม 2565 เป็น “เดือนแห่งงานสัมมนาอบรม” ของ RIWAY ร่วมกันฝึกฝนความสามารถจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในไตรมาสใหม่นี้ เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและราบรื่น

วิทยากร
Team Supreme Pegasus 9, 1 Ring Ohnmar Kyaw Lin – ทำไมต้อง RIWAY
Team Supreme Pegasus 5 Kyaw Zin Tun – 3 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ 、คุณสมบัติ 4 ประการ、หลักการ 5 ประการ
Team Supreme Pegasus 4 Po Po Min – แนวคิด 2 ประการ
Team Supreme Pegasus 2, 1 Ring Than Lwin – 6 ขั้นตอน、7 สิ่งที่ควรปฏิบัติ
Team Supreme Pegasus 2 Win Naung – วิธีก้าวสู่ทีมอิลิทเพกาซัสใน 2 ปี、วิธีการทำเชิงลึก、การสร้างอุดมคติ 7 พฤษภาคม 2565
 โตเกียว

ด้วยรากฐานที่หยั่งลึกในภูมิภาค เราก้าวสู่ระดับสากลด้วยการนำทางจากผู้นำทั่วทุกภูมิภาค

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ของ RIWAY International ไม่เคยเชิญวิทยากรจากข้างนอก แต่ทุกคนล้วนเป็นผู้นำหรือบุคลากรจากภายในองค์กรในการแบ่งปันประสบการณ์อันมีค่าของพวกเขา ดังนั้นสัมมนาอบรมไม่เพียงแค่บ่มเพาะหรือฝึกฝนความสามารถเพื่อกลายเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น ขณะเดียวกันยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญในการบ่มเพาะผู้นำให้กลายเป็นวิทยากร

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 2 จะทำให้เราเริ่มต้นจากศูนย์ควบคู่กับการพัฒนาตนเอง ปลุกไฟในการเรียนรู้และความปรารถนาที่จะตามหาความฝัน พร้อมทำฝันให้เป็นจริงจากการฝึกฝนและการลงมือทำ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จมาจากความพยายาม เช่นเดียวกับอันดับ 1 ทุกคนที่ต่างมาจากการฝึกฝน เดือนพฤษภาคม 2565 เป็น “เดือนแห่งงานสัมมนาอบรม” ของ RIWAY ร่วมกันฝึกฝนความสามารถจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในไตรมาสใหม่นี้ เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและราบรื่น

วิทยากร
General Manager, RIWAY Japan Eric Chen (Conductor) – อิทธิพล
Team Supreme Pegasus 3 Murashita Hideki – ความสามารถในการแข่งขัน
Team Supreme Pegasus 3 Sato Masayuki – ความสามัคคี
Team Supreme Pegasus 3 Tatsukawa Naomi – การปฏิบัติ
Team Supreme Pegasus 1 Chua Choon Wee – จินตนาการ
Team Elite Pegasus Huang Lee Shin – กำลังการผลิต 14 พฤษภาคม 2565
 นครโฮจิมินห์

ด้วยรากฐานที่หยั่งลึกในภูมิภาค เราก้าวสู่ระดับสากลด้วยการนำทางจากผู้นำทั่วทุกภูมิภาค

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ของ RIWAY International ไม่เคยเชิญวิทยากรจากข้างนอก แต่ทุกคนล้วนเป็นผู้นำหรือบุคลากรจากภายในองค์กรในการแบ่งปันประสบการณ์อันมีค่าของพวกเขา ดังนั้นสัมมนาอบรมไม่เพียงแค่บ่มเพาะหรือฝึกฝนความสามารถเพื่อกลายเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น ขณะเดียวกันยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญในการบ่มเพาะผู้นำให้กลายเป็นวิทยากร

“สัมมนาอบรมภาวะผู้นำภูมิภาค” ไตรมาสที่ 2 จะทำให้เราเริ่มต้นจากศูนย์ควบคู่กับการพัฒนาตนเอง ปลุกไฟในการเรียนรู้และความปรารถนาที่จะตามหาความฝัน พร้อมทำฝันให้เป็นจริงจากการฝึกฝนและการลงมือทำ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จมาจากความพยายาม เช่นเดียวกับอันดับ 1 ทุกคนที่ต่างมาจากการฝึกฝน เดือนพฤษภาคม 2565 เป็น “เดือนแห่งงานสัมมนาอบรม” ของ RIWAY ร่วมกันฝึกฝนความสามารถจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในไตรมาสใหม่นี้ เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและราบรื่น

วิทยากร
General Manager, RIWAY Vietnam Jacky Lim (Conductor) – ศักยภาพทางการตลาด
Team Elite Pegasus Steven Nhan – การเลือกที่ถูกต้อง
Team Elite Pegasus Phan Van Tao – ทัศนคติที่ถูกต้อง
Team Elite Pegasus Đàm Thị Minh Thuý – ระบบที่เรียบง่ายและสมบูรณ์แบบ
Team Elite Pavo Cecillia LV – ความท้าทายของชีวิต
Team Elite Pavo Hồ Nhật Thu – เชื่อมั่นตนเอง ก้าวข้ามตัวเอง