RIWAY

“ทัวร์เอเชีย – สัมมนาอบรมภาวะผู้นำ” ไตรมาสที่ 3 ปี 2565

 6 สิงหาคม 2565
 AXIATA ARENA
 18:00 น. (เวลาประเทศไทย)

การฝึกฝนทักษะขั้นพื้นฐานเป็นก้าวแรกในการตามหาสิ่งที่ใจปรารถนา ถึงแม้อาจจะดูธรรมดา แต่พลังที่เกิดขึ้นนั้นกลับเป็นกุญแจสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของคนคนหนึ่ง เชื่อว่าผู้นำที่เดินตามรอยของ RIWAY International อย่างใกล้ชิดนั้นจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การกลับมาเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดของเรา และถึงแม้จะดูเรียบง่าย แต่กลับมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ในเบื้องลึก

งานสัมมนาอบรมในครั้งนี้ ประธานกรรมการบริหาร Mr Lim Boon Hong ได้มาแบ่งปันหัวข้อที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากกับทุกคน ซึ่งหัวข้อนี้คือ “ทุนทรัพย์ ความสามารถ ตัวคุณเอง” หัวข้อนี้จะเปิดเผยวิธีการที่ดีที่สุดในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณเพื่อเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเอง ร่วมกันผลักดันและเสริมสร้างความสามารถของตัวเอง แล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณจะได้รับบนเส้นทางข้างหน้าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองไปทั้งชีวิต 9 สิงหาคม 2565
 WORLD TRADE CENTER METRO MANILA
 18:00 น. (เวลาประเทศไทย)

การฝึกฝนทักษะขั้นพื้นฐานเป็นก้าวแรกในการตามหาสิ่งที่ใจปรารถนา ถึงแม้อาจจะดูธรรมดา แต่พลังที่เกิดขึ้นนั้นกลับเป็นกุญแจสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของคนคนหนึ่ง เชื่อว่าผู้นำที่เดินตามรอยของ RIWAY International อย่างใกล้ชิดนั้นจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การกลับมาเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดของเรา และถึงแม้จะดูเรียบง่าย แต่กลับมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ในเบื้องลึก

งานสัมมนาอบรมในครั้งนี้ ประธานกรรมการบริหาร Mr Lim Boon Hong ได้มาแบ่งปันหัวข้อที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากกับทุกคน ซึ่งหัวข้อนี้คือ “ทุนทรัพย์ ความสามารถ ตัวคุณเอง” หัวข้อนี้จะเปิดเผยวิธีการที่ดีที่สุดในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณเพื่อเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเอง ร่วมกันผลักดันและเสริมสร้างความสามารถของตัวเอง แล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณจะได้รับบนเส้นทางข้างหน้าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองไปทั้งชีวิต 13 สิงหาคม 2565
 THUNDER DOME
 19.00 น. (เวลาประเทศไทย)

การฝึกฝนทักษะขั้นพื้นฐานเป็นก้าวแรกในการตามหาสิ่งที่ใจปรารถนา ถึงแม้อาจจะดูธรรมดา แต่พลังที่เกิดขึ้นนั้นกลับเป็นกุญแจสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของคนคนหนึ่ง เชื่อว่าผู้นำที่เดินตามรอยของ RIWAY International อย่างใกล้ชิดนั้นจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การกลับมาเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดของเรา และถึงแม้จะดูเรียบง่าย แต่กลับมีความหมายลึกซึ้งซ่อนอยู่ในเบื้องลึก

งานสัมมนาอบรมในครั้งนี้ ประธานกรรมการบริหาร Mr Lim Boon Hong ได้มาแบ่งปันหัวข้อที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากกับทุกคน ซึ่งหัวข้อนี้คือ “ทุนทรัพย์ ความสามารถ ตัวคุณเอง” หัวข้อนี้จะเปิดเผยวิธีการที่ดีที่สุดในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณเพื่อเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเอง ร่วมกันผลักดันและเสริมสร้างความสามารถของตัวเอง แล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณจะได้รับบนเส้นทางข้างหน้าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองไปทั้งชีวิต