RIWAY

“การประชุมผู้นำระดับสูง” RIWAY International ไตรมาสที่ 4 ปี 2565

 8 ธันวาคม 2565
 สวิตเซอร์แลนด์

พวกเขาเดินหน้าอย่างผ่าเผยและเดินทางสู่เส้นทางอันทรหด พวกเขาเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นและให้คำมั่นว่าจะพิชิตทุกสิ่งที่ขวางอยู่ตรงหน้า ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 นี้เราได้จัดการเดินทางครั้งสำคัญไว้ที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีระยะทางห่างออกไปนับพันไมล์ และล็อกสถานที่ไว้ที่ยอดเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ ยอดเขามงบล็อง

สำหรับ RIWAY International แล้ว การจัด “การประชุมผู้นำระดับสูง” ในสถานที่พิเศษเช่นนี้ ถือเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายแท้จริง และสำหรับผู้นำระดับสูงของเรา นี่ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นสู่ปลายยอดสูงสุดใน RIWAY ด้วยเช่นกัน แต่เราทุกคนต่างทราบดีว่า นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะพลังอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในการประชุมนี้ได้ถูกจุดให้ลุกโชนต่อไปเราเมื่อ “เราอยู่ ณ มงบล็อง” อีกทั้งจะถูกปลดปล่อยออกมาในช่วงเวลาแห่งการครบรอบ 15 ปีของ RIWAY

เช่นนั้น คุณพอทราบแล้วใช่ไหม ว่าทุกสิ่งที่ได้เกิดขึ้น ณ มงบล็องคือกุญแจสำคัญสู่การพัฒนา RIWAY ในปีถัดไป และเหล่าผู้นำของเราได้เตรียมการไว้แต่เนิ่น ๆ และพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายแล้ว พวกเขาจะสร้างประกายไฟแบบไหนเมื่อกลับมา และคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเพื่อปีนป่ายให้สูงขึ้นหรือไม่? 12 ธันวาคม 2565
 สวิตเซอร์แลนด์

พวกเขาเดินหน้าอย่างผ่าเผยและเดินทางสู่เส้นทางอันทรหด พวกเขาเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นและให้คำมั่นว่าจะพิชิตทุกสิ่งที่ขวางอยู่ตรงหน้า ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 นี้เราได้จัดการเดินทางครั้งสำคัญไว้ที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีระยะทางห่างออกไปนับพันไมล์ และล็อกสถานที่ไว้ที่ยอดเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ ยอดเขามงบล็อง

สำหรับ RIWAY International แล้ว การจัด “การประชุมผู้นำระดับสูง” ในสถานที่พิเศษเช่นนี้ ถือเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายแท้จริง และสำหรับผู้นำระดับสูงของเรา นี่ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นสู่ปลายยอดสูงสุดใน RIWAY ด้วยเช่นกัน แต่เราทุกคนต่างทราบดีว่า นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะพลังอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในการประชุมนี้ได้ถูกจุดให้ลุกโชนต่อไปเราเมื่อ “เราอยู่ ณ มงบล็อง” อีกทั้งจะถูกปลดปล่อยออกมาในช่วงเวลาแห่งการครบรอบ 15 ปีของ RIWAY

เช่นนั้น คุณพอทราบแล้วใช่ไหม ว่าทุกสิ่งที่ได้เกิดขึ้น ณ มงบล็องคือกุญแจสำคัญสู่การพัฒนา RIWAY ในปีถัดไป และเหล่าผู้นำของเราได้เตรียมการไว้แต่เนิ่น ๆ และพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายแล้ว พวกเขาจะสร้างประกายไฟแบบไหนเมื่อกลับมา และคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเพื่อปีนป่ายให้สูงขึ้นหรือไม่?